חלון הרמה-5000

ריכוז-פרופילים-חלון-הרמה-5000
תרשים גגון לבית 2
אלום סטייל
 

מס' סידורי

תאור הפרופיל

תרשים פרופיל

משקל פרופיל לק"ג

 

03773

כנף חיצונית תחתון-עליון זיגוג בידודית

 image002

699

 

03774

כנף פנימית עליון זיגוג  בידודית

 image003

647

 

03775

כנף חיצוני תחתון זיגוג בידודי

 image005

774

 

03776

כנף צד חוץ זיגוג בידודי

 image008

348

 

03777

כנף צד פנימי זיגוג בידודי

 image010

439

 

03780

משקוף מסילה עליון לחלון קליל 5000

 image012

846

 

03781

משקוף מסילה תחתון לחלון קליל 5000

 image014

816

 

03782

משקוף צד (מזוזה)שמאל ימין

 image016

1213

 

03783

כנף חיצונית  תחתון-עליון זיגוג רגיל

 image018

737

 

03784

כנף פנימית עליון זיגוג רגיל

 image020

684

 

03785

כנף חיצוני תחתון זיגוג רגיל

 image022

776

 

03786

כנף צדזיגוג רגיל

 image024

387

 

03787

כנף צד פנימיזיגוג רגיל

 image026

478

 

03789

משקוף לחלון קבוע

 image028

746

 

03790

שלבניה לחלון קליל 5000

 image030

360

 

03792

כנף רשת עליון וצד

 image032

177

 

03794

כנף רשת תחתון

 image034

246

 

03896

מסילה לתריס גלילה 

לחלון קליל 5000

 image036

832