חדשות החברה
Home » ריכוז פרופילים להורדה » ריכוז פרופילים חלונות פתיחה 1300

ריכוז פרופילים חלונות פתיחה 1300

ריכוז פרופילים חלונות פתיחה 1300

חלונות בלגים לחץ כאן

לגלריית תמונות לחץ כאן

מס' פרופיל

תאור הפרופיל

תרשים הפרופיל

משקל הפרופיל

ל 1 מט

05980

קליל בלגי 1300

משקוף כנף

*

338

05981

קליל בלגי 1300

כנף החלון

*

731

05982

קליל בלגי 1300

כנף שניה  החלון

*

710

04945

קליל בלגי 1300

חוצץ לחלון (שפרוץ)

*

348

06060

קליל בלגי 1300

חוצץ לחלון תריסים רשת(שפרוץ

*

1134

06061

קליל בלגי 1300

תחתון למברשת לחלון תריסים רשת

*

187

05956

קליל בלגי 1300

מתאם לידית

*

178

04949

קליל בלגי 1300

מתאם לרשת

*

152

04667

קליל בלגי 1300

שלב לתריס

*

326

05891

קליל בלגי 1300

שלב לתריס מחוזק

*

352

05000

קליל בלגי 1300

פי מנוקו לתרים

*

99

02157

קליל בלגי 1300

פלך מנוקב {לשלות}

*

98

05270

קליל בלגי 1300

מתאם לפי לתריס

*

128

05171

קליל בלגי 1300

כנת לשלב תחתון

*

137

05172

קליל בלגי 1300

כנת לשלב עליון

*

102

00115

קליל בלגי 1300

זוית לפרופיל

*

51

כנף זיגוג 6.3 ממ

04901

קליל בלגי 1300

פרופיל צד +ידית אחיזה

*

542

04937

קליל בלגי 1300

פרופיל צד

*

480

04903

;

קליל בלגי 1300

פרופיל עליון תחתון

*

483

04902

קליל בלגי 1300

פרופיל שולב

*

439

04929

קליל בלגי 1300

פרופיל שולב+ידית אחיזה

*

727

06037

קליל בלגי 1300

פרופיל גמי לתריס  זחוחית רשת

*

390

04935

קליל בלגי 1300

חוצץ לחלון (שפרוץ)6 3 ממ

*

348

כנף זיגוג

14.10 ממ

04931

קליל בלגי 1300

פרופיל צד +ידית אחיזה

לזכוכית בידודי

*

508

04938

קליל בלגי 1300

פרופיל צד

לזכוכית בידודי

*

446

04933

קליל בלגי 1300

פרופיל עליון תחתון

לזכוכית בידודי

*

468

04932

קליל בלגי 1300

פרופיל שולב

לזכוכית בידודי

*

410

04936

קליל בלגי 1300

פרופיל שולב+ידית אחיזה

לזכוכית בידודי

*

693

04936

קליל בלגי 1300

חוצץ לחלון (שפרוץ)10 14 ממ

לזכוכית בידודי

*

316

מסילות 2 נתיבים

04911

קליל בלגי 1300

מסילה 2 נתיבים ללא שלבניה חיצונית

*

784

04917

קליל בלגי 1300

מסילה 2 נתיבים אים שלבניה חיצונית

*

815

04909

קליל בלגי 1300

מזוזה למשקוף ללא שלבניה חיצונית ימין

*

604

04910

קליל בלגי 1300

מזוזה למשקוף  עם שלבניה פנימית שמול

*

604

04966

קליל בלגי 1300

מזוזה למשקוף  עם שלבניה חיצונית חלקה

*

521

04914

קליל בלגי 1300

מזוזה למשקוף מרחקת עבור כנף חיצוני

*

788

04915

קליל בלגי 1300

מזוזה למשקוף מרחקת עבור כנף פנימי

*

788

04967

קליל בלגי 1300

מזוזה למשקוף מרחקת עבור כנף חלק

*

705

04916

קליל בלגי 1300

תוסף למזוזה מרחקת

*

317

04956

מסילה תחתונה +אמבטיה

עם שלבניה פנימית

*

987