ריכוז פרופילים חלון 4300

מספר פרופיל

תואר הפרופיל

תרשים הפרופיל

משקל הפרופיל  ל 1מט

04898

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משקוף

*

822

05218

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משקוף מורחב

*

908

05222

חלונות ודלתות בלגי משקוף למונובלוק 30

*

999

05219

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משקוף לקבע

*

655

05260

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משקוף

*

1038

05420

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לשנוי בזית

*

694

05970

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי מעבר למסילה 17002 נתיבים

*

1396

05999

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי מעבר למסילה 1700 נתיבים3

*

1783

כנפיים

4300 חלונות ודלתות בלגי

05423

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

*

1096

04891

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף לזיגוג

תעלה ללא קליפס

*

1033

04899

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי  פרופיל לזיגוג רגיל

*

1011

05202

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג בידודי

*

1262

05203

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל בידודי

*

970

05215

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי הלבשה מקומרת דו דבשת

*

349

05256

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל

*

1118

05257

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משופע לזיגוג רגיל

*

984

05259

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משופע לזיגוג רגיל בידודי

*

1108

05258

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל

*

946

05204

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לדלת פתיחה פנימית

*

1114

05205

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

*

963

05206

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

*

1067

06216

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי

*

1109

05207

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לדלת החוצה

*

905

05208

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי תחתון לדלת +מברשות

*

318

05216

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ צר לקבע

*

850

04892

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ רחב לקבע

*

1005

05217

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ צר לקבע

*

821

04993

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ רחב לקבע

*

964

04935

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

{לרוחב+עמד}

*

348

04936

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

בדודי{לרוחב+עמד}

*

316

05220

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף

או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

{לרוחב+עמד}

*

1007

05221

חלונות ודלתות בלגי חיזוק שפרוץ

*

1261

05247

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ תחתון{רוחב}

*

1830

05249

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ מחוזק עמד

*

1788

05967

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי הלבשה מקומרת למה

*

236

03685

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי מוביל לידית

*

155

05619

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי בסיס למספרים במשקוף

*

141

05620

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי בסיס למספרים בכנף

*

168

07045

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קלת מנעול

*

1277

06028

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף לרשת נשלפת

*

467

06062

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי אף מים

*

93

סרגלי זיגוג

02775

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 3+6

*

320

04889

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

*

209

05209

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

*

230

05210

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

*

196

05264

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי  קליפס לזכוכית11+6ממ

*

179

05265

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 6+11

*

172

05239

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 13+18

*

185

05212

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 13+18ממ

*

153

04876

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי  קליפס בידודת לזכוכית 29+43ממ

*

152

05214

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 28+33.5

*

119