ריכוז פרופילים חלון 1700

מס' פרופיל

תאור הפרופיל

תרשים הפרופיל

משקל הפרופיל

ל 1 מט

05980

קליל בלגי 1300

משקוף כנף

*

338

05981

קליל בלגי 1300

כנף החלון

*

731

05982

קליל בלגי 1300

כנף שנייה  לחלון

*

710

04945

קליל בלגי 1300

חוצץ לחלון (שפרוץ)

*

348

06060

קליל בלגי 1300

חוצץ לחלון לתריסים ולרשת(שפרוץ)

*

1134

06061

קליל בלגי 1300

מתאם תחתון למברשת לחלון, תריסים ורשת

*

187

05956

קליל בלגי 1300

מתאם לידית

*

178

04949

קליל בלגי 1300

מתאם לרשת

*

152

04667

קליל בלגי 1300

שלב לתריס

*

326

05891

קליל בלגי 1300

שלב לתריס מחוזק

*

352

05000

קליל בלגי 1300

פי מנוקב לתריס

*

99

02157

קליל בלגי 1300

פלך מנוקב {לשלות}

*

98

05270

קליל בלגי 1300

מתאם לפי לתריס

*

128

05171

קליל בלגי 1300

קנט לשלב תחתון

*

137

05172

קליל בלגי 1300

קנט לשלב עליון

*

102

00115

קליל בלגי 1300

זווית לפרופיל

*

51

קליל בלגי 1700

חלונות הזזה

כנף זיגוג 6.3 מ"מ

04901

קליל בלגי 17000

פרופיל צד +ידית אחיזה

*

542

04937

קליל בלגי 1700

פרופיל צד

*

480

04903

קליל בלגי 1700

פרופיל עליון ותחתון

*

483

04902

קליל בלגי 1700

פרופיל שולב

*

439

04929

קליל בלגי 1700

פרופיל שולב+ידית אחיזה

*

727

06037

קליל בלגי 1700

פרופיל גומי לתריס, זכוכית ורשת

*

390

04935

קליל בלגי 1700

חוצץ לחלון (שפרוץ)6 3 מ"מ

*

348

כנף זיגוג

14.10 מ"מ

04931

קליל בלגי 1700

פרופיל צד +ידית אחיזה

לזכוכית בידודי

*

508

04938

קליל בלגי 1700

פרופיל צד

לזכוכית בידודי

*

446

04933

קליל בלגי 1700

פרופיל עליון ותחתון

לזכוכית בידודי

*

468

04932

קליל בלגי 1700

פרופיל שולב

לזכוכית בידודי

*

410

04936

קליל בלגי 1700

פרופיל שולב+ידית אחיזה

לזכוכית בידודי

*

693

04936

קליל בלגי 1700

חוצץ לחלון (שפרוץ)10+ 14 מ"מ

לזכוכית בידודי

*

316

מסילות 2 נתיבים

04911

קליל בלגי 1700

מסילה 2 נתיבים ללא שלבניה חיצונית

*

784

04917

קליל בלגי 1700

מסילה 2 נתיבים עם שלבניה חיצונית

*

815

04909

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף ללא שלבניה חיצונית ימין

*

604

04910

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף  עם שלבניה פנימית שמאל

*

604

04966

קליל בלגי 1300

מזוזה למשקוף  עם שלבניה חיצונית חלקה

*

521

04914

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף חיצוני

*

788

04915

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף פנימי

*

788

04967

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף חלק

*

705

04916

קליל בלגי 1700

תוסף למזוזה מרוחקת

*

317

04956

קליל בלגי 1700

מסילה תחתונה +אמבטיה

עם שלבניה פנימית

*

987