ריכוז פרופילים חלון הזזה בלגי 7300

קליל בלגי 7300

הזזה + קבועים

עם חלון פתיחה לניקוי

מספר פרופיל

תואר הפרופיל

תרשים הפרופיל

משקל פרופיל

05961

חלונות הזזה קליל7300בלגי

דלתות הזזה בעיצוב בלגי פרופיל כנף  בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג

988

05962

חלונות הזזה קליל7300בלגי

דלתות הזזה בעיצוב בלגי שולב  קליפס לפרופיל

וכיסוי

*

372

05964

חלונות הזזה קליל7300בלגי

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

חיזוק לכנף

*

957

05968

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

שפרוץ לכנף רוחב וארך

*

650

05986

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

פרופיל רשת בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג

*

819

05995

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

שולב  קליפס לפרופיל רשת

וכיסוי

*

260

042292

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

שפרוץ לרשת עם סגירה

בבורג

*

515

סרגלי זיגוג

05966

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

סרגל זיגוג 4+6 מ"מ עם תוספת גומי

*

141

05952

דלתות הזזה בעיצוב בלגי7300

סרגל זיגוג 7+11 מ"מ עם תוספת גומי

*

138

05996

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

סרגל זיגוג 14+18מ"מ

בדודי עם תוספת גומי

*

130

05214

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

סרגל זיגוג 19+22 מ"מ

בדודי עם תוספת גומי

*

119

מנ"י קליל 7300

כנף פתיחה לניקוי

06055

דלתות הזזה בעיצוב בלגי7300

פרופיל לכנף נפתך עם זיגוג

4+6 מ"מ

*

579

06155

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

פרופיל לכנף נפתך עם זיגוג

14 מ"מ

*

559

06148

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מות מוביל לידית פתיחה

*

114

מסילות 2 + 3 נתיבים

חיתוך ישר

05975

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה עליונה עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

*

1457

05960

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מזוזה צד עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

*

883

05979

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מזוזה פתוחה אפשרות לתוספת מסילה צמודה עד6 נתינים

*

832

05976

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מסילה תחתונה נמוכה

ליציאה למרפסת חוץ

*

864

05958

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

מסילה תחתונה נמוכה במיוחד

ליציאה למרפסת חוץ

*

1014

05959

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה רגלה

*

1184

05989

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה אמבטיה מחוזקת

אפשרות שלבניה פנים

*

1802

05970

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מעבר לקבוע תחתון עליון

לקליל 4300 ועוד

*

1396

מסילות 3 נתיבים

05972

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה עליונה עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

*

2037

05973

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

*

1142

05998

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מזוזה צד עם אפשרות שלבניה פנים חוץ 3 נתיבים

*

1083

05977

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מסילה תחתונה נמוכה במיוחד3 נתיבים

*

1250

05171

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מסילה תחתונה נמוכה

ליציאה למרפסת חוץ 3נתיבים

*

1431

05990

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה אמבטיה מחוזקת

אפשרות שלבניה פנים 3  נתיבים

*

2540

05999

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מעבר לקבוע תחתון עליון 3 נתיבים

לקליל 4300 ועוד

*

1783

חלון בלגי כיס לתוך הכיר

06041

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

חלון בלגי כיס כנף  בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג זיגוג ללא קליפס

*

860

06047

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

חלון בלגי כיס שפרוץ לרשת

+תריס

*

741

06046

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

מתאם לתרים עבור פי מנוקב

*

140

06042

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס לתריס וזכוכית רגילה

*

1105

06073

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

*

966

06044

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס

*

1031

06043

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס

*

1466

06074

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס

*

1302

06075

דלתות הזזה בעיצוב בלגי משילה חלון בלגי כיס

*

1341

06045

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס

*

575

06050

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

הלבשה סמויה לחלון

*

575

פרופילי עזר

05987

; דלתות הזזה בעיצוב בלגי

נושק מתאים לחלון נפגש

*

263

05994

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

שתיל למזוזה

*

162

05963

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

מחסה לנתיב

*

99

04018

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

תומך למסילה תחתונה

*

205

05965

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

שלבניה דמוי עתיק

*

236

05965

דלתות הזזה בעיצוב בלגי תומך למנגנון עליון

*

258

03685

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

מות מוביל לידית

*

155