ריכוז פרופילים חלון הזזה 9000

חלון קלאסי

חלון אלומיניום 9000

חלון כבבד במיוחד

מספר הפרופיל

תואר הפרופיל

תרשים הפרופיל

משקל הפרופיל

03997

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד

*

1043

05899

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צדעם ידית אחיזה

*

1329

04171

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד מחוזק עם ידית אחיזה

*

1502

03996

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

עליון תחתון

*

954

03998

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל שלב

*

938

06057

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד עם ידית אחיזה

*

1437

04170

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צדעם ידית אחיזה וחיזוק הפרופיל

*

1437

03999

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

שפרוץ לרוחב 85 מ"מ

*

1280

04000

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

שפרוץ לרוחב 42.4 מ"מ

*

687

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד

 פרופיל בידודי לזכוכית עד 36 מ"מ

03438

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי

*

973

03465

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי עם ידית אחיזה

*

1259

02978

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי עם ידית אחיזה מחוזקת

*

2150

03437

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל עליון תחתון בידודי

*

883

03439

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד  שולב בידודי

*

868

03440

חלון קליל  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד  שלב בידודי עם ידית אחיזה

*

1373

02977

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד שלב בידודי עם ידית אחיזה מחוזק

*

1630

03441

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שפרוץ רחב  בידודי  85 מ"מ

*

1162

03476

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שפרוץ רחב  בידודי  42.4 מ"מ

*

547

03462

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל זיגוג לפרופיל בידודי להקטין את עבי הזכוכית עד 8 מ"מ

*

228

03463

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד לפרופיל בידודי להקטין את עבי הזכוכית עד 16 מ"מ

*

189

03909

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מעבר לזכוכית  בידודי עם צלון בתך הזכוכית

*

483

03442

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל נשק לפרופיל 03438

*

268

04900

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מתאם

למברשת לרשת

*

280

04189

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משילה לכנף הזזה יחיד

*

593

04190

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שולב קיר

*

309

03449

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד תוספת למסילה צד { שתל }

*

211

06036

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד כיסוי

למסילה

*

111

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מסילות 2 נתיבים

03443

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה

עליונה 2 נתיבים

*

1789

03444

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  2 נתיבים חלקה

*

750

03666

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  2 נתיבים חלקה עם תוספת שתיל

*

856

06177

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה מרחקת עם אפשרות שלבניה

*

919

03445

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מ

*

1852

06175

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מעם רשת

*

2021

02981

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 40 מ"מ

*

1850

03477

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 40 מ"מ

*

1646

04814

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 28 מ"מ

*

1093

03523

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 19 מ"מ להתקנה שטוחה

*

964

מעברים לפרופיל קליל 4500

03964

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה

מעבר לקבוע

*

775

03965

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם מעבר לקבוע תחתון לקליל 4500

*

1906

03967

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה עליונה עם  מעבר לקבוע עליון לקליל 4500

*

2113

03966

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משקוף לקבוע תחתון מתאים

למסילה 03965  03967

*

1553

03993

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד עם מעבר לקבוע תחתון

*

4555

03450

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה לקבוע

*

1348

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מסילות 3 נתיבים

03446

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה

עליונה 3 נתיבים

*

2440

03447

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  3נתיבים חלקה

*

1115

04570

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  3 נתיבים חלקה עם תוספת שתיל

*

1221

3448

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מ

*

2789

05839

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה3 נתיבים  עם אמבטיה 40 מ"מ

*

2581

03478

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 3 נתיבים 40 מ"מ

*

2297

04815

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה 3 נתיבים תחתונה 28 מ"מ

*

1579

03524

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 19 מ"מ להתקנה שטוחה

*

1409

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מעבר  מקליל9000 4500

03968

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה

מעבר לקבוע 3 נתיבים

*

935

03969

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה3  נתיבים עם מעבר לקבוע תחתון לקליל 4500

*

2710

03971

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה עליונה עם  מעבר לקבוע עליון לקליל 4500 3 נתיבים

*

2935

03970

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משקוף לקבוע תחתון מתאים

למסילה 03969  03971

*

2191

04593

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה לקבוע 3 נתיבים

*

1861