ריכוז פרופילים חלונות 4500

מספר פרופיל

תואר פרופיל

תרשים פרופיל

משקל פרופיל

05292

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים משקוף עם הלבשה

*

1659

05293

משקוף ללא הלבשה

*

1520

06033

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים משקוף

*

1617

06143

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים כנף – זיגוג 11 6 מ"מ

*

1582

06040

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים כנף – זיגוג 16 11 מ"מ

*

1561

05290

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים כנף – זיגוג 29 22 מ"מ

*

1577

05289

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים כנף – זיגוג 41 34 מ"מ

*

1512

05295

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים חציץ סימטרי

*

1738

05484

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים משקוף/חציץ לא סימטר

*

1585

05294

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים סרגל זיגוג לכנף

*

136

05298

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 11 6 מ"מ

*

764

06147

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 16 11 מ"מ

*

744

05297

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 29 22 מ"מ

*

672

05296

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 41 34 מ"מ

*

641

06082

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 26 22 מ"מ

*

342

02942

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 39 34 מ"מ

*

307

04702

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים הלבשה 30 ס"מ

*

202

06038

מתאם לקליל 4900

*

778

03685

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים מוט מוביל

*

155

פרופילים קלסים לחלון 4500

03412

חלון קלסי קליל4500 שלבניה למשקוף

*

427

03403

פרופילים קלסים לחלון  4500 משקוף קטן

*

858

03843

פרופילים קלסים לחלון 4500  משקוף בנוני

*

1015

03866

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף גדול

*

1163

02943

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה קטן

*

976

04203

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה בנונית

*

1157

03614

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה

*

1087

03894

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף מעוגל

*

876

03842

פרופילים קלסים לחלון 4500 כנף/משקוף

*

976

04821

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף למונו בלוק 30

*

899

04822

פרופילים קלסים לחלון 4500משקוף מורחק למונו בלוק 30

*

1210

03811

פרופילים קלסים לחלון 4500 תחתון לדלת

*

1090

03848

פרופילים קלסים לחלון 4500 פרופיל לשינוי כוון זיגוג

*

524

04205

מחבר למתהפך

*

613

03838

פרופילים קלסים לחלון 4500 מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

*

238

03839

פרופילים קלסים לחלון 4500מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

*

494

02956

פרופילים קלסים לחלון 4500מתאם אנכי לדלת פנדל

*

268

03846

פרופילים קלסים לחלון 4500 מתאם עליון לדלת פנדל

*

267

03685

פרופילים קלסים לחלון 4500 מוט מוביל

*

155

05619

בסיס למספריים במשקוף

*

141

05620

פרופילים קלסים לחלון 4500 בסיס למספריים בכנף

*

168

04220

פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

*

117

06028

כ פרופילים קלסים לחלון 4500 נף לרשת נשלפת

*

467

06062

פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

*

93

02827

ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

*

996

03410

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 66 ס"מ

*

1076

02955

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 90 ס"מ

*

1305

02952

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 158 ס"מ

*

1930

03955

פרופילים קלסים לחלון 4500 חציץ מחוזק

*

1990

03898

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 50 ס"מ

*

809

04202

ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

*

989

03409

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 140 ס"מ

*

1787

04876

פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 2.4 מ"מ

*

152

03674

פרופילים קלסים לחלון 4500  ישר- 4.5 מ"מ

*

177

04576

פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 10 מ"מ

*

220