ריכוז פרופילים דלתות 2000

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000

קליל 2000 דלתות וחלונות

מספר פרופיל

תואר פרופיל

תרשים פרופיל

מספר פרופיל

02455

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

*

316

01364

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 עם מברשת מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

*

340

02454

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל קורה מתאים לרוחב ארך 66מ,מ

*

1533

03291

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

*

187

02534

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

*

202

02457

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל רבע עגול מתאים לפינה 90 מעלות יפה

*

1376

02991

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000מחסה מעוגל

*

570

02988

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד לחיבור 3 צדדים

*

1587

02458

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מעוגל בולט לחוץ לחיזוק הפרופיל

*

2336

01762

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 שלב ישר

*

480

03397

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000שלב עם מברשת ללא כנת

*

397

02976

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל  200 שלב עם מברשת 1 עם  כנת

*

473

03388

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000שלב עם  כנת 2 מברשות

*

489

01761

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מתאם לקליפס שתוך

*

422

01365

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 חצי עמוד

*

701

02949

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ צר 18+66 מ"מ

*

977

03681

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 26+66 מ"מ

*

955

01935

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 40+66 מ"מ

*

1078

01366

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 66+66 מ"מ

*

1301

02497

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ צר 100+66 מ"מ

*

1507

04797

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים שפרוץ 120+66 מ"מ

*

1669

02535

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פנה עגולה מתאים לכיוון 45מעלות

*

1188

02841

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנה מעוגלת מתכוננת מ 25  עד 60 מעלות זכר

*

661

02840

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנה מעוגלת מתכוננת מ 25  עד 60 מעלות נקבה

*

673

04860

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל למעקות מעוגל

*

1248

04986

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 20002000פרופיל למעקות מעוגל בצי

*

1638

04987

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל למונו בלוק 30 מ"מ

*

985

פרופיל קליל 2000 80 מ"מ

01495

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 80+40 מ"ממחוזק

*

1324

01367

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 80+80 מ"ממחוזק

*

1807

04735

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 משולש 45 מעלות

*

1574

03616

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 100+40 מ"ממחוזק

*

1457

03473

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 120+40 מ"מ מחוזק

*

1706

01444

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 120+40 מ"מ מחוזק

*

2975

פרופיל למחיצות

03628

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 80 מ"מ גלי

*

723

03629

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 100 מ"מ גלי

*

893

05425

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 80 מ"מ חלק

*

627

סרגלי  קליפס

04875

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס ישר  6 מ"מ

*

185

04800

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000קליפס 14 מ"מ

*

214

04799

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 22 מ"מ מרובע

*

233

06113

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 26 מ"מ  מרובע

*

237

04587

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 18 מ"מ משופע

*

192

03295

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 22 מ"מ משופע

*

181

02498

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 26 מ"מ משופע

*

189

פרופיל עזר

04820

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פקק עם מברשת

*

315

04597

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פקק חלק

273

01936

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחבר לעמודים עם ברגים 66 מ"מ

*

1138

03008

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 זווית ויסות

*

380

02868

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מתאם לידית לפרופיל עגול

*

417

01989

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פקק

  

69

03398

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000סף שטוח

*

843

פינות חיבור

03749

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פינת חבור עבור 03681

*

1372

03378

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000

*

1758

03380

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנת חיבור עבור פרופילים 01495 01935 03473 03616

*

2124

03396

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנת חיבור עבור פרופילים 02457   02454

*

3183

03530

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000    פנת חיבור עבור פרופילים 02988 01366

*

3573