חלון הזזה 9000

ריכוז פרופילים חלון 9000
ידית 4300
אלום סטייל

חלון קלאסי

חלון אלומיניום 9000

חלון כבבד במיוחד

  

מספר הפרופיל

תואר הפרופיל

תרשים הפרופיל

 

משקל הפרופיל

03997

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד

*

 

1043

05899

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צדעם ידית אחיזה

*

 

1329

04171

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד מחוזק עם ידית אחיזה

*

 

1502

03996

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

עליון תחתון

*

 

954

03998

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל שלב

*

 

938

06057

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד עם ידית אחיזה

*

 

1437

04170

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צדעם ידית אחיזה וחיזוק הפרופיל

*

 

1437

03999

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

שפרוץ לרוחב 85 מ"מ

*

 

1280

04000

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

שפרוץ לרוחב 42.4 מ"מ

*

 

687

 

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד

 פרופיל בידודי לזכוכית עד 36 מ"מ

  

03438

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי

*

 

973

03465

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי עם ידית אחיזה

*

 

1259

02978

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי עם ידית אחיזה מחוזקת

*

 

2150

03437

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל עליון תחתון בידודי

*

 

883

03439

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד  שולב בידודי

*

 

868

03440

חלון קליל  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד  שלב בידודי עם ידית אחיזה

*

 

1373

02977

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד שלב בידודי עם ידית אחיזה מחוזק

*

 

1630

03441

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שפרוץ רחב  בידודי  85 מ"מ

*

 

1162

03476

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שפרוץ רחב  בידודי  42.4 מ"מ

*

 

547

03462

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל זיגוג לפרופיל בידודי להקטין את עבי הזכוכית עד 8 מ"מ

*

 

228

03463

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד לפרופיל בידודי להקטין את עבי הזכוכית עד 16 מ"מ

*

 

189

03909

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מעבר לזכוכית  בידודי עם צלון בתך הזכוכית

*

 

483

03442

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל נשק לפרופיל 03438

*

 

268

04900

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מתאם

למברשת לרשת

*

 

280

04189

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משילה לכנף הזזה יחיד

*

 

593

04190

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שולב קיר

*

 

309

03449

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד תוספת למסילה צד { שתל }

*

 

211

06036

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד כיסוי

למסילה

*

 

111

 

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מסילות 2 נתיבים

  

03443

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה

עליונה 2 נתיבים

*

 

1789

03444

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  2 נתיבים חלקה

*

 

750

03666

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  2 נתיבים חלקה עם תוספת שתיל

*

 

856

06177

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה מרחקת עם אפשרות שלבניה

*

 

919

03445

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מ

*

 

1852

06175

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מעם רשת

*

 

2021

02981

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 40 מ"מ

*

 

1850

03477

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 40 מ"מ

*

 

1646

04814

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 28 מ"מ

*

 

1093

03523

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 19 מ"מ להתקנה שטוחה

*

 

964

 

מעברים לפרופיל קליל 4500

   

03964

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה

מעבר לקבוע

*

 

775

03965

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם מעבר לקבוע תחתון לקליל 4500

*

 

1906

03967

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה עליונה עם  מעבר לקבוע עליון לקליל 4500

*

 

2113

03966

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משקוף לקבוע תחתון מתאים

למסילה 03965  03967

*

 

1553

03993

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד עם מעבר לקבוע תחתון

*

 

4555

03450

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה לקבוע

*

 

1348

 

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מסילות 3 נתיבים

  

03446

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה

עליונה 3 נתיבים

*

 

2440

03447

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  3נתיבים חלקה

*

 

1115

04570

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  3 נתיבים חלקה עם תוספת שתיל

*

 

1221

3448

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מ

*

 

2789

05839

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה3 נתיבים  עם אמבטיה 40 מ"מ

*

 

2581

03478

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 3 נתיבים 40 מ"מ

*

 

2297

04815

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה 3 נתיבים תחתונה 28 מ"מ

*

 

1579

03524

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 19 מ"מ להתקנה שטוחה

*

 

1409

 

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מעבר  מקליל9000 4500

  

03968

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה

מעבר לקבוע 3 נתיבים

*

 

935

03969

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה3  נתיבים עם מעבר לקבוע תחתון לקליל 4500

*

 

2710

03971

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה עליונה עם  מעבר לקבוע עליון לקליל 4500 3 נתיבים

*

 

2935

03970

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משקוף לקבוע תחתון מתאים

למסילה 03969  03971

*

 

2191

04593

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה לקבוע 3 נתיבים

*

 

1861