רח' אליהו איתן 20 א' ראשון לציון  0522502160  035543657

  חלונות 4500

  ריכוז פרופילים חלונות 4500
  אלום סטייל

   

  מספר פרופיל

  תואר פרופיל

  תרשים פרופיל

  משקל פרופיל

  05292

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  משקוף עם הלבשה

  *

  1659

  05293

  משקוף ללא הלבשה

  *

  1520

  06033

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  משקוף

  *

  1617

  06143

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  כנף – זיגוג 11 6 מ"מ

  *

  1582

  06040

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  כנף – זיגוג 16 11 מ"מ

  *

  1561

  05290

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  כנף – זיגוג 29 22 מ"מ

  *

  1577

  05289

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  כנף – זיגוג 41 34 מ"מ

  *

  1512

  05295

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  חציץ סימטרי

  *

  1738

  05484

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  משקוף/חציץ לא סימטר

  *

  1585

  05294

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לכנף

  *

  136

  05298

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 11 6 מ"מ

  *

  764

  06147

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 16 11 מ"מ

  *

  744

  05297

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 29 22 מ"מ

  *

  672

  05296

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 41 34 מ"מ

  *

  641

  06082

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 26 22 מ"מ

  *

  342

  02942

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 39 34 מ"מ

  *

  307

  04702

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  הלבשה 30 ס"מ

  *

  202

  06038

  מתאם לקליל 4900

  *

  778

  03685

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  מוט מוביל

  *

  155

   

  פרופילים קלסים לחלון 4500

    

  03412

  חלון קלסי קליל4500
  שלבניה למשקוף

  *

  427

  03403

  פרופילים קלסים לחלון  4500 משקוף קטן

  *

  858

  03843

  פרופילים קלסים לחלון 4500  משקוף בנוני

  *

  1015

  03866

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף גדול

  *

  1163

  02943

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה קטן

  *

  976

  04203

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה בנונית

  *

  1157

  03614

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה

  *

  1087

  03894

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף מעוגל

  *

  876

  03842

  פרופילים קלסים לחלון 4500 כנף/משקוף

  *

  976

  04821

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף למונו בלוק 30

  *

  899

  04822

  פרופילים קלסים לחלון 4500משקוף מורחק למונו בלוק 30

  *

  1210

  03811

  פרופילים קלסים לחלון 4500 תחתון לדלת

  *

  1090

  03848

  פרופילים קלסים לחלון 4500 פרופיל לשינוי כוון זיגוג

  *

  524

  04205

  מחבר למתהפך

  *

  613

  03838

  פרופילים קלסים לחלון 4500 מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

  *

  238

  03839

  פרופילים קלסים לחלון 4500מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

  *

  494

  02956

  פרופילים קלסים לחלון 4500מתאם אנכי לדלת פנדל

  *

  268

  03846

  פרופילים קלסים לחלון 4500 מתאם עליון לדלת פנדל

  *

  267

  03685

  פרופילים קלסים לחלון 4500 מוט מוביל

  *

  155

  05619

  בסיס למספריים במשקוף

  *

  141

  05620

  פרופילים קלסים לחלון 4500 בסיס למספריים בכנף

  *

  168

  04220

  פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

  *

  117

  06028

  כ פרופילים קלסים לחלון 4500 נף לרשת נשלפת

  *

  467

  06062

  פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

  *

  93

  02827

  ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

  *

  996

  03410

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 66 ס"מ

  *

  1076

  02955

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 90 ס"מ

  *

  1305

  02952

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 158 ס"מ

  *

  1930

  03955

  פרופילים קלסים לחלון 4500 חציץ מחוזק

  *

  1990

  03898

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 50 ס"מ

  *

  809

  04202

  ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

  *

  989

  03409

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 140 ס"מ

  *

  1787

  04876

  פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 2.4 מ"מ

  *

  152

  03674

  פרופילים קלסים לחלון 4500  ישר- 4.5 מ"מ

  *

  177

  04576

  פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 10 מ"מ

  *

  220