רח' אליהו איתן 20 א' ראשון לציון  0522502160  035543657

חלונות 4500

ריכוז פרופילים חלונות 4500
אלום סטייל

 

מספר פרופיל

תואר פרופיל

תרשים פרופיל

משקל פרופיל

05292

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
משקוף עם הלבשה

*

1659

05293

משקוף ללא הלבשה

*

1520

06033

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
משקוף

*

1617

06143

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
כנף – זיגוג 11 6 מ"מ

*

1582

06040

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
כנף – זיגוג 16 11 מ"מ

*

1561

05290

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
כנף – זיגוג 29 22 מ"מ

*

1577

05289

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
כנף – זיגוג 41 34 מ"מ

*

1512

05295

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
חציץ סימטרי

*

1738

05484

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
משקוף/חציץ לא סימטר

*

1585

05294

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לכנף

*

136

05298

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 11 6 מ"מ

*

764

06147

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 16 11 מ"מ

*

744

05297

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 29 22 מ"מ

*

672

05296

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 41 34 מ"מ

*

641

06082

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 26 22 מ"מ

*

342

02942

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 39 34 מ"מ

*

307

04702

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
הלבשה 30 ס"מ

*

202

06038

מתאם לקליל 4900

*

778

03685

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
מוט מוביל

*

155

 

פרופילים קלסים לחלון 4500

  

03412

חלון קלסי קליל4500
שלבניה למשקוף

*

427

03403

פרופילים קלסים לחלון  4500 משקוף קטן

*

858

03843

פרופילים קלסים לחלון 4500  משקוף בנוני

*

1015

03866

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף גדול

*

1163

02943

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה קטן

*

976

04203

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה בנונית

*

1157

03614

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה

*

1087

03894

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף מעוגל

*

876

03842

פרופילים קלסים לחלון 4500 כנף/משקוף

*

976

04821

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף למונו בלוק 30

*

899

04822

פרופילים קלסים לחלון 4500משקוף מורחק למונו בלוק 30

*

1210

03811

פרופילים קלסים לחלון 4500 תחתון לדלת

*

1090

03848

פרופילים קלסים לחלון 4500 פרופיל לשינוי כוון זיגוג

*

524

04205

מחבר למתהפך

*

613

03838

פרופילים קלסים לחלון 4500 מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

*

238

03839

פרופילים קלסים לחלון 4500מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

*

494

02956

פרופילים קלסים לחלון 4500מתאם אנכי לדלת פנדל

*

268

03846

פרופילים קלסים לחלון 4500 מתאם עליון לדלת פנדל

*

267

03685

פרופילים קלסים לחלון 4500 מוט מוביל

*

155

05619

בסיס למספריים במשקוף

*

141

05620

פרופילים קלסים לחלון 4500 בסיס למספריים בכנף

*

168

04220

פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

*

117

06028

כ פרופילים קלסים לחלון 4500 נף לרשת נשלפת

*

467

06062

פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

*

93

02827

ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

*

996

03410

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 66 ס"מ

*

1076

02955

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 90 ס"מ

*

1305

02952

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 158 ס"מ

*

1930

03955

פרופילים קלסים לחלון 4500 חציץ מחוזק

*

1990

03898

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 50 ס"מ

*

809

04202

ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

*

989

03409

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 140 ס"מ

*

1787

04876

פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 2.4 מ"מ

*

152

03674

פרופילים קלסים לחלון 4500  ישר- 4.5 מ"מ

*

177

04576

פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 10 מ"מ

*

220

כתוב/כתבי תגובה