ריכוז פרופילים חלונות 4500

רח' אליהו איתן 20 א' ראשון לציון  0522502160  035543657

חלונות 4500

ריכוז פרופילים חלונות 4500
אלום סטייל

 

מספר פרופיל

תואר פרופיל

תרשים פרופיל

משקל פרופיל

05292

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
משקוף עם הלבשה

*

1659

05293

משקוף ללא הלבשה

*

1520

06033

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
משקוף

*

1617

06143

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
כנף – זיגוג 11 6 מ"מ

*

1582

06040

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
כנף – זיגוג 16 11 מ"מ

*

1561

05290

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
כנף – זיגוג 29 22 מ"מ

*

1577

05289

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
כנף – זיגוג 41 34 מ"מ

*

1512

05295

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
חציץ סימטרי

*

1738

05484

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
משקוף/חציץ לא סימטר

*

1585

05294

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לכנף

*

136

05298

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 11 6 מ"מ

*

764

06147

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 16 11 מ"מ

*

744

05297

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 29 22 מ"מ

*

672

05296

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 41 34 מ"מ

*

641

06082

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 26 22 מ"מ

*

342

02942

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 39 34 מ"מ

*

307

04702

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
הלבשה 30 ס"מ

*

202

06038

מתאם לקליל 4900

*

778

03685

חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
מוט מוביל

*

155

 

פרופילים קלסים לחלון 4500

  

03412

חלון קלסי קליל4500
שלבניה למשקוף

*

427

03403

פרופילים קלסים לחלון  4500 משקוף קטן

*

858

03843

פרופילים קלסים לחלון 4500  משקוף בנוני

*

1015

03866

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף גדול

*

1163

02943

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה קטן

*

976

04203

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה בנונית

*

1157

03614

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה

*

1087

03894

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף מעוגל

*

876

03842

פרופילים קלסים לחלון 4500 כנף/משקוף

*

976

04821

פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף למונו בלוק 30

*

899

04822

פרופילים קלסים לחלון 4500משקוף מורחק למונו בלוק 30

*

1210

03811

פרופילים קלסים לחלון 4500 תחתון לדלת

*

1090

03848

פרופילים קלסים לחלון 4500 פרופיל לשינוי כוון זיגוג

*

524

04205

מחבר למתהפך

*

613

03838

פרופילים קלסים לחלון 4500 מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

*

238

03839

פרופילים קלסים לחלון 4500מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

*

494

02956

פרופילים קלסים לחלון 4500מתאם אנכי לדלת פנדל

*

268

03846

פרופילים קלסים לחלון 4500 מתאם עליון לדלת פנדל

*

267

03685

פרופילים קלסים לחלון 4500 מוט מוביל

*

155

05619

בסיס למספריים במשקוף

*

141

05620

פרופילים קלסים לחלון 4500 בסיס למספריים בכנף

*

168

04220

פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

*

117

06028

כ פרופילים קלסים לחלון 4500 נף לרשת נשלפת

*

467

06062

פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

*

93

02827

ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

*

996

03410

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 66 ס"מ

*

1076

02955

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 90 ס"מ

*

1305

02952

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 158 ס"מ

*

1930

03955

פרופילים קלסים לחלון 4500 חציץ מחוזק

*

1990

03898

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 50 ס"מ

*

809

04202

ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

*

989

03409

פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 140 ס"מ

*

1787

04876

פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 2.4 מ"מ

*

152

03674

פרופילים קלסים לחלון 4500  ישר- 4.5 מ"מ

*

177

04576

פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 10 מ"מ

*

220

ריכוז פרופילים דלתות 2000

רח' אליהו איתן 20 א' ראשון לציון  0522502160  035543657

ריכוז פרופילים דלתות 2000

ריכוז פרופילים דלתות 2000
ידית בהלה לדלתות
אלום סטייל
 

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000

קליל 2000
דלתות וחלונות

 

מספר פרופיל

תואר פרופיל

תרשים פרופיל

מספר פרופיל

02455

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

*

316

01364

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 עם מברשת מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

*

340

02454

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל קורה מתאים לרוחב ארך 66מ,מ

*

1533

03291

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

*

187

02534

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

*

202

02457

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל רבע עגול מתאים לפינה 90 מעלות יפה

*

1376

02991

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000מחסה מעוגל

*

570

02988

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד לחיבור 3 צדדים

*

1587

02458

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד
מעוגל בולט לחוץ לחיזוק הפרופיל

*

2336

01762

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 שלב ישר

*

480

03397

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000שלב עם מברשת ללא כנת

*

397

02976

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל  200 שלב עם מברשת 1 עם  כנת

*

473

03388

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000שלב עם  כנת 2 מברשות

*

489

01761

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מתאם לקליפס שתוך

*

422

01365

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 חצי עמוד

*

701

02949

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ צר 18+66 מ"מ

*

977

03681

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 26+66 מ"מ

*

955

01935

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 40+66 מ"מ

*

1078

01366

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 66+66 מ"מ

*

1301

02497

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ צר 100+66 מ"מ

*

1507

04797

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים שפרוץ 120+66 מ"מ

*

1669

02535

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פנה עגולה מתאים לכיוון 45מעלות

*

1188

02841

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנה מעוגלת מתכוננת מ 25  עד 60 מעלות זכר

*

661

02840

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנה מעוגלת מתכוננת מ 25  עד 60 מעלות נקבה

*

673

04860

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל למעקות מעוגל

*

1248

04986

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 20002000פרופיל למעקות מעוגל בצי

*

1638

04987

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל למונו בלוק 30 מ"מ

*

985

 

פרופיל קליל 2000 80 מ"מ

  

01495

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 80+40 מ"ממחוזק

*

1324

01367

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 80+80 מ"ממחוזק

*

1807

04735

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 משולש 45 מעלות

*

1574

03616

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 100+40 מ"ממחוזק

*

1457

03473

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 120+40 מ"מ מחוזק

*

1706

01444

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 120+40 מ"מ מחוזק

*

2975

  

פרופיל למחיצות

 

03628

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 80 מ"מ גלי

*

723

03629

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 100 מ"מ גלי

*

893

05425

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 80 מ"מ חלק

*

627

  

סרגלי  קליפס

 

04875

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס ישר  6 מ"מ

*

185

04800

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000קליפס 14 מ"מ

*

214

04799

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 22 מ"מ מרובע

*

233

06113

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 26 מ"מ  מרובע

*

237

04587

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 18 מ"מ משופע

*

192

03295

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 22 מ"מ משופע

*

181

02498

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 26 מ"מ משופע

*

189

 

פרופיל עזר

  

04820

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פקק עם מברשת

*

315

04597

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פקק חלק

273

01936

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחבר לעמודים עם ברגים 66 מ"מ

*

1138

03008

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 זווית ויסות

*

380

02868

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מתאם לידית לפרופיל עגול

*

417

01989

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000
פקק

  

69

03398

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000סף שטוח

*

843

 

פינות חיבור

  

03749

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000
פינת חבור עבור 03681

*

1372

03378

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000

*

1758

03380

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנת חיבור עבור פרופילים 01495 01935 03473 03616

*

2124

03396

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנת חיבור עבור פרופילים 02457   02454

*

3183

03530

חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000    פנת חיבור עבור פרופילים 02988 01366

*

3573

ריכוז פרופילים חלון 9000

חלון הזזה 9000

ריכוז פרופילים חלון 9000
ידית 4300
אלום סטייל

חלון קלאסי

חלון אלומיניום 9000

חלון כבבד במיוחד

  

מספר הפרופיל

תואר הפרופיל

תרשים הפרופיל

 

משקל הפרופיל

03997

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד

*

 

1043

05899

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צדעם ידית אחיזה

*

 

1329

04171

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד מחוזק עם ידית אחיזה

*

 

1502

03996

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

עליון תחתון

*

 

954

03998

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל שלב

*

 

938

06057

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד עם ידית אחיזה

*

 

1437

04170

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צדעם ידית אחיזה וחיזוק הפרופיל

*

 

1437

03999

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

שפרוץ לרוחב 85 מ"מ

*

 

1280

04000

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

שפרוץ לרוחב 42.4 מ"מ

*

 

687

 

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד

 פרופיל בידודי לזכוכית עד 36 מ"מ

  

03438

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי

*

 

973

03465

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי עם ידית אחיזה

*

 

1259

02978

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי עם ידית אחיזה מחוזקת

*

 

2150

03437

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל עליון תחתון בידודי

*

 

883

03439

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד  שולב בידודי

*

 

868

03440

חלון קליל  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד  שלב בידודי עם ידית אחיזה

*

 

1373

02977

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד שלב בידודי עם ידית אחיזה מחוזק

*

 

1630

03441

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שפרוץ רחב  בידודי  85 מ"מ

*

 

1162

03476

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שפרוץ רחב  בידודי  42.4 מ"מ

*

 

547

03462

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל זיגוג לפרופיל בידודי להקטין את עבי הזכוכית עד 8 מ"מ

*

 

228

03463

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד לפרופיל בידודי להקטין את עבי הזכוכית עד 16 מ"מ

*

 

189

03909

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מעבר לזכוכית  בידודי עם צלון בתך הזכוכית

*

 

483

03442

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל נשק לפרופיל 03438

*

 

268

04900

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מתאם

למברשת לרשת

*

 

280

04189

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משילה לכנף הזזה יחיד

*

 

593

04190

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שולב קיר

*

 

309

03449

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד תוספת למסילה צד { שתל }

*

 

211

06036

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד כיסוי

למסילה

*

 

111

 

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מסילות 2 נתיבים

  

03443

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה

עליונה 2 נתיבים

*

 

1789

03444

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  2 נתיבים חלקה

*

 

750

03666

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  2 נתיבים חלקה עם תוספת שתיל

*

 

856

06177

חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה מרחקת עם אפשרות שלבניה

*

 

919

03445

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מ

*

 

1852

06175

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מעם רשת

*

 

2021

02981

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 40 מ"מ

*

 

1850

03477

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 40 מ"מ

*

 

1646

04814

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 28 מ"מ

*

 

1093

03523

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 19 מ"מ להתקנה שטוחה

*

 

964

 

מעברים לפרופיל קליל 4500

   

03964

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה

מעבר לקבוע

*

 

775

03965

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם מעבר לקבוע תחתון לקליל 4500

*

 

1906

03967

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה עליונה עם  מעבר לקבוע עליון לקליל 4500

*

 

2113

03966

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משקוף לקבוע תחתון מתאים

למסילה 03965  03967

*

 

1553

03993

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד עם מעבר לקבוע תחתון

*

 

4555

03450

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה לקבוע

*

 

1348

 

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מסילות 3 נתיבים

  

03446

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה

עליונה 3 נתיבים

*

 

2440

03447

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  3נתיבים חלקה

*

 

1115

04570

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  3 נתיבים חלקה עם תוספת שתיל

*

 

1221

3448

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מ

*

 

2789

05839

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה3 נתיבים  עם אמבטיה 40 מ"מ

*

 

2581

03478

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 3 נתיבים 40 מ"מ

*

 

2297

04815

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה 3 נתיבים תחתונה 28 מ"מ

*

 

1579

03524

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 19 מ"מ להתקנה שטוחה

*

 

1409

 

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד

מעבר  מקליל9000 4500

  

03968

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה

מעבר לקבוע 3 נתיבים

*

 

935

03969

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה3  נתיבים עם מעבר לקבוע תחתון לקליל 4500

*

 

2710

03971

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה עליונה עם  מעבר לקבוע עליון לקליל 4500 3 נתיבים

*

 

2935

03970

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משקוף לקבוע תחתון מתאים

למסילה 03969  03971

*

 

2191

04593

חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה לקבוע 3 נתיבים

*

 

1861

 

ריכוז פרופילים חלון 7300

חלון הזזה בלגי 7300

ריכוז פרופילים חלון 7300
אלום סטייל

 

 

קליל בלגי 7300

הזזה + קבועים

עם חלון פתיחה לניקוי

מספר פרופיל

תואר הפרופיל

תרשים הפרופיל

משקל פרופיל

05961

חלונות הזזה קליל7300בלגי

דלתות הזזה בעיצוב בלגי פרופיל כנף  בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג

988

05962

חלונות הזזה קליל7300בלגי

דלתות הזזה בעיצוב בלגי שולב  קליפס לפרופיל

וכיסוי

*

372

05964

חלונות הזזה קליל7300בלגי

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

חיזוק לכנף

*

957

05968

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

שפרוץ לכנף רוחב וארך

*

650

05986

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

פרופיל רשת בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג

*

819

05995

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

שולב  קליפס לפרופיל רשת

וכיסוי

*

260

042292

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

שפרוץ לרשת עם סגירה

בבורג

*

515

 

סרגלי זיגוג

  

05966

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

סרגל זיגוג 4+6 מ"מ עם תוספת גומי

*

141

05952

דלתות הזזה בעיצוב בלגי7300

סרגל זיגוג 7+11 מ"מ עם תוספת גומי

*

138

05996

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

סרגל זיגוג 14+18מ"מ

בדודי עם תוספת גומי

*

130

    

05214

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

סרגל זיגוג 19+22 מ"מ

בדודי עם תוספת גומי

*

119

מנ"י קליל 7300

כנף פתיחה לניקוי

  

06055

דלתות הזזה בעיצוב בלגי7300

פרופיל לכנף נפתך עם זיגוג

4+6 מ"מ

*

579

06155

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

פרופיל לכנף נפתך עם זיגוג

14 מ"מ

*

559

06148

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מות מוביל לידית פתיחה

*

114

 

מסילות 2 + 3 נתיבים

חיתוך ישר

 

05975

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה עליונה עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

*

1457

05960

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מזוזה צד עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

*

883

05979

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מזוזה פתוחה אפשרות לתוספת מסילה צמודה עד6 נתינים

*

832

05976

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מסילה תחתונה נמוכה

ליציאה למרפסת חוץ

*

864

05958

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

מסילה תחתונה נמוכה במיוחד

ליציאה למרפסת חוץ

*

1014

05959

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה רגלה

*

1184

05989

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה אמבטיה מחוזקת

אפשרות שלבניה פנים

*

1802

05970

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מעבר לקבוע תחתון עליון

לקליל 4300 ועוד

*

1396

 

מסילות 3 נתיבים

  

05972

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה עליונה עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

*

2037

05973

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

*

1142

05998

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מזוזה צד עם אפשרות שלבניה פנים חוץ 3 נתיבים

*

1083

05977

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מסילה תחתונה נמוכה במיוחד3 נתיבים

*

1250

05171

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מסילה תחתונה נמוכה

ליציאה למרפסת חוץ 3נתיבים

*

1431

05990

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

משילה אמבטיה מחוזקת

אפשרות שלבניה פנים 3  נתיבים

*

2540

05999

דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

מעבר לקבוע תחתון עליון 3 נתיבים

לקליל 4300 ועוד

*

1783

 

חלון בלגי כיס לתוך הכיר

  

06041

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

חלון בלגי כיס כנף  בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג זיגוג ללא קליפס

*

860

06047

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

חלון בלגי כיס שפרוץ לרשת

+תריס

*

741

06046

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

מתאם לתרים עבור פי מנוקב

*

140

06042

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס לתריס וזכוכית רגילה

*

1105

06073

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

*

966

06044

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס

*

1031

06043

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס

*

1466

06074

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס

*

1302

06075

דלתות הזזה בעיצוב בלגי משילה חלון בלגי כיס

*

1341

06045

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

משילה חלון בלגי כיס

*

575

06050

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

הלבשה סמויה לחלון

*

575

 

פרופילי עזר

  

05987

; דלתות הזזה בעיצוב בלגי

נושק מתאים לחלון נפגש

*

263

05994

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

שתיל למזוזה

*

162

05963

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

מחסה לנתיב

*

99

04018

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

תומך למסילה תחתונה

*

205

05965

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

שלבניה דמוי עתיק

*

236

05965

דלתות הזזה בעיצוב בלגי תומך למנגנון עליון

*

258

03685

דלתות הזזה בעיצוב בלגי

מות מוביל לידית

*

155

ריכוז פרופילים חלון 7000

חלון הזזה 7000

    

718

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד ללא ידית

03303

718

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד ללא ידית

03731

932

*

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד עם ידית קטנה

03313

1195

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד עם ידית גדולה

מחוזקת

04745

711

*

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל עליון תחתון

03304

688

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב

03305

901

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שולב עם ידית

קטנה  מחוזקת

03730

1435

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שולב עם ידית

מחוזקת גדולה

03315

1398

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב מחוזק

03832

1034

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שפרוץ 85 מ"מ

לחיזוק הכנף

03314

518

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שפרוץ 46 מ"מ

לחיזוק הכנף

03395

740

*

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד לרשת

04268

740

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב לרשת

03635

 

עד  14 מ"מ

פרופיל לזיגוג הידודית

 

683

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד בידודי

ללא ידית

03336

898

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד הידודית עם ידית

03339

1160

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד בידודי

עם ידית מחוזקת

04746

674

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל תחתון ועליון בידודי

03337

654

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב רגיל  בידודי

03338

1400

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב עם ידית חיזוק בידודי

03341

1364

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל  שולב מחוזק גדול

בידודי

03833

960

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף פרופיל בידודי שפרוץ 85 מ"מ

03340

683

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף פרופיל בידודי שפרוץ קטן

03336

  

מסילות 7000 2 ניבים

ו3 נתיבים

 

1160

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף  מסילות

מסילה עליונה  2 נתיבים

03309

649

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילת

מזוזה חלקה 2 נתיבים

03469

748

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילת

מזוזה עם שמיל

03308

1494

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילת אמבטיה  תחתונה

עם בלבשה פנים

03608

1527

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילת אמבטיה  תחתונה

עם בלבשה פנים חוץ

03307

1264

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילת אמבטיה  תחתונה

עם בלבשה פנים 40 מ"מ

05477

1011

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילה 28 מ"מ עם שלבנאיה פנימית

04592

1210

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילה 28 מ"מ עם שלבנאיה פנימית חוץ

03306

802

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף   מסילה

מסילה שטוחה

03325

694

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה קטנה לדלת

03525

1330

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה עליונה עם רשת

03327

752

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מזוזה עם רשת

04178

1741

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה אמבטיה עם רשת

03328

1277

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה 28 מ"מ עם דשת

04810

1144

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה 28 מ"מ עם דשת

04984

921

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מזוזה גבעה

04734

853

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מרחיק מזוזה

04744

1858

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה שפרוץ לחילוק פתח

למעלה תחתון ולמתה עליון

04769

 

קליל 2000

מעברים לחלונות קבועים 4500

 

513

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

מזוזה לקבע  קטן

03752

570

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף  מסילה

מזוזה לקבע גדול

03836

1342

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

משילה תחתונה עם שלוב קבע למתה

03953

1462

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

משילה עליונה  עם שלוב קבע למעלה

03763

1087

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

תחתון עליונה למזוזה

אפשרות לעסות קבע למעלה ולמתה

03754

2569

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

קבע עליון תחתון

04833

1529

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

משילה עם רשת וקבע תחתון

04973

1213

*

חלון קליל 7000

כנף על כנף מסילות

מתאם לקבע

03323

1515

*

חלון קליל 7000

מסילות הזזה כנף על כנף

מסילה מתאימה לפרופיל 2000

03742

1108

*

חלון קליל 7000

מסילות הזזה כנף על כנף

מחבר מזוזות שמול וימין

03743

    

 

ריכוז פרופילים חלון 7000
מנעול לדלת בלגי
אלום סטייל

צור קשר

ריכוז פרופילים חלון 4300

ריכוז פרופילים חלון 4300

 

מספר פרופיל

תואר הפרופיל

תרשים הפרופיל

משקל הפרופיל  ל 1מט

04898

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משקוף

*

822

05218

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משקוף מורחב

*

908

05222

חלונות ודלתות בלגי משקוף למונובלוק 30

*

999

05219

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משקוף לקבע

*

655

05260

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משקוף

*

1038

05420

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לשנוי בזית

*

694

05970

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי מעבר למסילה 17002 נתיבים

*

1396

05999

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי מעבר למסילה 1700 נתיבים3

*

1783

 

כנפיים

4300 חלונות ודלתות בלגי

 

05423

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

*

1096

04891

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף לזיגוג

תעלה ללא קליפס

*

1033

04899

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי  פרופיל לזיגוג רגיל

*

1011

05202

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג בידודי

*

1262

05203

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל בידודי

*

970

05215

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי הלבשה מקומרת דו דבשת

*

349

05256

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל

*

1118

05257

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משופע לזיגוג רגיל

*

984

05259

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי משופע לזיגוג רגיל בידודי

*

1108

05258

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל

*

946

05204

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לדלת פתיחה פנימית

*

1114

05205

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

*

963

05206

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

*

1067

06216

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי

*

1109

05207

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי פרופיל לדלת החוצה

*

905

05208

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי תחתון לדלת +מברשות

*

318

05216

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ צר לקבע

*

850

04892

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ רחב לקבע

*

1005

05217

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ צר לקבע

*

821

04993

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ רחב לקבע

*

964

04935

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

{לרוחב+עמד}

*

348

04936

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

בדודי{לרוחב+עמד}

*

316

05220

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף

או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

{לרוחב+עמד}

*

1007

05221

חלונות ודלתות בלגי חיזוק שפרוץ

*

1261

05247

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ תחתון{רוחב}

*

1830

05249

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי שפרוץ מחוזק עמד

*

1788

05967

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי הלבשה מקומרת למה

*

236

03685

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי מוביל לידית

*

155

05619

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי בסיס למספרים במשקוף

*

141

05620

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי בסיס למספרים בכנף

*

168

07045

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קלת מנעול

*

1277

06028

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי כנף לרשת נשלפת

*

467

06062

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי אף מים

*

93

 

סרגלי זיגוג

  

02775

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 3+6

*

320

04889

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

*

209

05209

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

*

230

05210

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

*

196

05264

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי  קליפס לזכוכית11+6ממ

*

179

05265

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 6+11

*

172

05239

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 13+18

*

185

05212

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 13+18ממ

*

153

04876

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי  קליפס בידודת לזכוכית 29+43ממ

*

152

05214

חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 28+33.5

*

119

מערכת חלונות ודלתות המשלבת עיצוב בסגנון חלון פתיחה על צירים מאלומיניום. אטום, אמין ועמיד לאורך שנים.
אלום סטייל

ריכוז פרופילים

ריכוז פרופילים חלון 1700

מס' פרופיל

תאור הפרופיל

תרשים הפרופיל

משקל הפרופיל

ל 1 מט

05980

קליל בלגי 1300

משקוף כנף

*

338

05981

קליל בלגי 1300

כנף החלון

*

731

05982

קליל בלגי 1300

כנף שנייה  לחלון

*

710

04945

קליל בלגי 1300

חוצץ לחלון (שפרוץ)

*

348

06060

קליל בלגי 1300

חוצץ לחלון לתריסים ולרשת(שפרוץ)

*

1134

06061

קליל בלגי 1300

מתאם תחתון למברשת לחלון, תריסים ורשת

*

187

05956

קליל בלגי 1300

מתאם לידית

*

178

04949

קליל בלגי 1300

מתאם לרשת

*

152

04667

קליל בלגי 1300

שלב לתריס

*

326

05891

קליל בלגי 1300

שלב לתריס מחוזק

*

352

05000

קליל בלגי 1300

פי מנוקב לתריס

*

99

02157

קליל בלגי 1300

פלך מנוקב {לשלות}

*

98

05270

קליל בלגי 1300

מתאם לפי לתריס

*

128

05171

קליל בלגי 1300

קנט לשלב תחתון

*

137

05172

קליל בלגי 1300

קנט לשלב עליון

*

102

00115

קליל בלגי 1300

זווית לפרופיל

*

51

 

קליל בלגי 1700

חלונות הזזה

כנף זיגוג 6.3 מ"מ

  

04901

קליל בלגי 17000

פרופיל צד +ידית אחיזה

*

542

04937

קליל בלגי 1700

פרופיל צד

*

480

04903

קליל בלגי 1700

פרופיל עליון ותחתון

*

483

04902

קליל בלגי 1700

פרופיל שולב

*

439

04929

קליל בלגי 1700

פרופיל שולב+ידית אחיזה

*

727

06037

קליל בלגי 1700

פרופיל גומי לתריס, זכוכית ורשת

*

390

04935

קליל בלגי 1700

חוצץ לחלון (שפרוץ)6 3 מ"מ

*

348

 

כנף זיגוג

14.10 מ"מ

  

04931

קליל בלגי 1700

פרופיל צד +ידית אחיזה

לזכוכית בידודי

*

508

04938

קליל בלגי 1700

פרופיל צד

לזכוכית בידודי

*

446

04933

קליל בלגי 1700

פרופיל עליון ותחתון

לזכוכית בידודי

*

468

04932

קליל בלגי 1700

פרופיל שולב

לזכוכית בידודי

*

410

04936

קליל בלגי 1700

פרופיל שולב+ידית אחיזה

לזכוכית בידודי

*

693

04936

קליל בלגי 1700

חוצץ לחלון (שפרוץ)10+ 14 מ"מ

לזכוכית בידודי

*

316

 

מסילות 2 נתיבים

  

04911

קליל בלגי 1700

מסילה 2 נתיבים ללא שלבניה חיצונית

*

784

04917

קליל בלגי 1700

מסילה 2 נתיבים עם שלבניה חיצונית

*

815

04909

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף ללא שלבניה חיצונית ימין

*

604

04910

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף  עם שלבניה פנימית שמאל

*

604

04966

קליל בלגי 1300

מזוזה למשקוף  עם שלבניה חיצונית חלקה

*

521

04914

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף חיצוני

*

788

04915

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף פנימי

*

788

04967

קליל בלגי 1700

מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף חלק

*

705

04916

קליל בלגי 1700

תוסף למזוזה מרוחקת

*

317

04956

קליל בלגי 1700

מסילה תחתונה +אמבטיה

עם שלבניה פנימית

*

987

Edit

ריכוז פרופילים חלון 1700

לגלריית תמונות לחץ כאן
ידית לדת בלגי
אלום סטייל

מנוע שבת לתריס חשמלי

מנוע שבת לתריס חשמלי

מנוע שבת לתריס חשמלי ובית חכם

פתרונות לשומרי שבת מחפשים גוי שבת? הסוף לריצות !!! לנו יש את הפתרון והוא מהיר יותר ממה שחשבתם. מהפכה חדשנית בעולם היהדות. מנוע שבת עם מנואלה ידנית. פתרון בית חכם המאפשר לתכנת פתיחה וסגירה לפי הצרכים שלכם. "אין צורך בגוי שבת " – המנוע עם בית חכם אוטומטי ממלא את הצרכים של אנשי הבית ועובד ללא מגע יד.
תריס גלילה
אלום סתייל

מנוע מנואלה (גיר ידני) ל-100 ק"ג עד 180 ק"ג

מנוע איכותי לתריסים חשמליים עם גיבוי ידני מגיע עם ידית מנואלה, ואביזרים מתאימים כך שאפשר לפתוח ולסגור את התריס ידנית. ניתנת אחריות ל 5 שנים על המוצר.

תריס גילה לשומרי שבת

 מנוע סטנדרטי לתריס גלילה, סוככים, מסכי הקרנה, וכו'.

– מתאים למערכות הפיקוד הנמכרות באתר, ומערכות בית חכם.

–  מנוע איכותי ואמין לאורך שנים.

– פעולה שקטה.

– התקנה קלה ופשוטה.

פתרון למנוע שבת

נגן וידאו

מנוע שבת לתריס חשמלי ובית חכם

גם אנחנו עובדים עם אלום סטייל

שאלות

שאלות נפוצות

יש לכם שאלה אנו נעמוד לרשותכם בכל השאלות הקשורות לעבודות אלומיניום

איזו גודל פתיחה לחלון חדרי הבית ?

לחלונות חדר הבית עדיף להשתמש בחלון הזזה, שבפתיחתו אינו מפריע לחלל מתוך החדר, ניתן להשאיר את חלון ההזזה פתוח בחלקו לצורך אוורור החדר, במידה הרצויה, חלון הזזה מאפשר שימוש נוח.

איזו חלון מתאימה לסלון או חדר אירוח?

חלון המשמש ליציאה למרפסת או לגינה – יהיה חלון הזזה גדול. חלונות המשמשים לצורכי אור ואוורור

אם יתאים חלון הזזה בסגנון בלגי לסלון?

קליל בלגי 1700 וקליל בלגי 7300 הינם חלונות הזזה בסגנון הבלגי מפרופילים מעודנים וצרים למראה.
ניתן לשלב בהם דלתות בלגי 

צבעים ניתן לקבל את התריס והחלונות ?

את תריס קלילאור ניתן לצבוע במבחר צבעי 

מניפת FINE IRON, מטאל (גוון אלומיניום טבעי) ומגוון צבעי קליל RAL.  כמעט בכל צבע שתרצו, בהתאם לבחירת האדריכל.

למה חלון פתיחה ?

 יהיו חלונות פתיחה על ציר, בתוספת מנגנון "דריי -קיפ" המאפשרים פתיחה מלאה על ציר צד או פתיחה עליונה חלקית. היתרון של פתיחת דריי-קיפ שהוא מאפשר להנות מפתיחת ציר ופתיחת קיפ במקביל

אם תריס גילה עמיד?

תריס גלילה אם מתאים עם חלון הזזה בסגנון בלגי לסלון כן התריסים הגלילה נוכים ומתאימים כול החלונות

גם אנחנו עובדים עם אלום סטייל