ריכוז פרופילים חלונות 4500

רח' אליהו איתן 20 א' ראשון לציון  0522502160  035543657

  חלונות 4500

  ריכוז פרופילים חלונות 4500
  אלום סטייל

   

  מספר פרופיל

  תואר פרופיל

  תרשים פרופיל

  משקל פרופיל

  05292

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  משקוף עם הלבשה

  *

  1659

  05293

  משקוף ללא הלבשה

  *

  1520

  06033

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  משקוף

  *

  1617

  06143

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  כנף – זיגוג 11 6 מ"מ

  *

  1582

  06040

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  כנף – זיגוג 16 11 מ"מ

  *

  1561

  05290

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  כנף – זיגוג 29 22 מ"מ

  *

  1577

  05289

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  כנף – זיגוג 41 34 מ"מ

  *

  1512

  05295

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  חציץ סימטרי

  *

  1738

  05484

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  משקוף/חציץ לא סימטר

  *

  1585

  05294

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לכנף

  *

  136

  05298

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 11 6 מ"מ

  *

  764

  06147

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 16 11 מ"מ

  *

  744

  05297

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 29 22 מ"מ

  *

  672

  05296

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סרגל זיגוג לקבוע זיגוג 41 34 מ"מ

  *

  641

  06082

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 26 22 מ"מ

  *

  342

  02942

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  סר' זיגוג נמוך לקבוע זיגוג 39 34 מ"מ

  *

  307

  04702

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  הלבשה 30 ס"מ

  *

  202

  06038

  מתאם לקליל 4900

  *

  778

  03685

  חלון 4750 קלסי לפתחים גדולים
  מוט מוביל

  *

  155

   

  פרופילים קלסים לחלון 4500

    

  03412

  חלון קלסי קליל4500
  שלבניה למשקוף

  *

  427

  03403

  פרופילים קלסים לחלון  4500 משקוף קטן

  *

  858

  03843

  פרופילים קלסים לחלון 4500  משקוף בנוני

  *

  1015

  03866

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף גדול

  *

  1163

  02943

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה קטן

  *

  976

  04203

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה בנונית

  *

  1157

  03614

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף עם הלבשה

  *

  1087

  03894

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף מעוגל

  *

  876

  03842

  פרופילים קלסים לחלון 4500 כנף/משקוף

  *

  976

  04821

  פרופילים קלסים לחלון 4500 משקוף למונו בלוק 30

  *

  899

  04822

  פרופילים קלסים לחלון 4500משקוף מורחק למונו בלוק 30

  *

  1210

  03811

  פרופילים קלסים לחלון 4500 תחתון לדלת

  *

  1090

  03848

  פרופילים קלסים לחלון 4500 פרופיל לשינוי כוון זיגוג

  *

  524

  04205

  מחבר למתהפך

  *

  613

  03838

  פרופילים קלסים לחלון 4500 מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

  *

  238

  03839

  פרופילים קלסים לחלון 4500מעבר ממשקוף חלון לדת פתיחה החוצה

  *

  494

  02956

  פרופילים קלסים לחלון 4500מתאם אנכי לדלת פנדל

  *

  268

  03846

  פרופילים קלסים לחלון 4500 מתאם עליון לדלת פנדל

  *

  267

  03685

  פרופילים קלסים לחלון 4500 מוט מוביל

  *

  155

  05619

  בסיס למספריים במשקוף

  *

  141

  05620

  פרופילים קלסים לחלון 4500 בסיס למספריים בכנף

  *

  168

  04220

  פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

  *

  117

  06028

  כ פרופילים קלסים לחלון 4500 נף לרשת נשלפת

  *

  467

  06062

  פרופילים קלסים לחלון 4500 אף מים

  *

  93

  02827

  ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

  *

  996

  03410

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 66 ס"מ

  *

  1076

  02955

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 90 ס"מ

  *

  1305

  02952

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 158 ס"מ

  *

  1930

  03955

  פרופילים קלסים לחלון 4500 חציץ מחוזק

  *

  1990

  03898

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 50 ס"מ

  *

  809

  04202

  ג פרופילים קלסים לחלון 4500 ובה 66 ס"מ

  *

  989

  03409

  פרופילים קלסים לחלון 4500 גובה 140 ס"מ

  *

  1787

  04876

  פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 2.4 מ"מ

  *

  152

  03674

  פרופילים קלסים לחלון 4500  ישר- 4.5 מ"מ

  *

  177

  04576

  פרופילים קלסים לחלון 4500 ישר- 10 מ"מ

  *

  220

  ריכוז פרופילים דלתות 2000

  רח' אליהו איתן 20 א' ראשון לציון  0522502160  035543657

   ריכוז פרופילים דלתות 2000

   ריכוז פרופילים דלתות 2000
   ידית בהלה לדלתות
   אלום סטייל
    

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000

   קליל 2000
   דלתות וחלונות

    

   מספר פרופיל

   תואר פרופיל

   תרשים פרופיל

   מספר פרופיל

   02455

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

   *

   316

   01364

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 עם מברשת מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

   *

   340

   02454

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל קורה מתאים לרוחב ארך 66מ,מ

   *

   1533

   03291

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

   *

   187

   02534

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחסה מעוגל 86 מעלות מתאים לפרופיל 66 מ"מ

   *

   202

   02457

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל רבע עגול מתאים לפינה 90 מעלות יפה

   *

   1376

   02991

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000מחסה מעוגל

   *

   570

   02988

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד לחיבור 3 צדדים

   *

   1587

   02458

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד
   מעוגל בולט לחוץ לחיזוק הפרופיל

   *

   2336

   01762

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 שלב ישר

   *

   480

   03397

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000שלב עם מברשת ללא כנת

   *

   397

   02976

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל  200 שלב עם מברשת 1 עם  כנת

   *

   473

   03388

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000שלב עם  כנת 2 מברשות

   *

   489

   01761

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מתאם לקליפס שתוך

   *

   422

   01365

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 חצי עמוד

   *

   701

   02949

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ צר 18+66 מ"מ

   *

   977

   03681

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 26+66 מ"מ

   *

   955

   01935

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 40+66 מ"מ

   *

   1078

   01366

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ 66+66 מ"מ

   *

   1301

   02497

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000עמוד מתאים שפרוץ צר 100+66 מ"מ

   *

   1507

   04797

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים שפרוץ 120+66 מ"מ

   *

   1669

   02535

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פנה עגולה מתאים לכיוון 45מעלות

   *

   1188

   02841

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנה מעוגלת מתכוננת מ 25  עד 60 מעלות זכר

   *

   661

   02840

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנה מעוגלת מתכוננת מ 25  עד 60 מעלות נקבה

   *

   673

   04860

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל למעקות מעוגל

   *

   1248

   04986

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 20002000פרופיל למעקות מעוגל בצי

   *

   1638

   04987

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פרופיל למונו בלוק 30 מ"מ

   *

   985

    

   פרופיל קליל 2000 80 מ"מ

     

   01495

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 80+40 מ"ממחוזק

   *

   1324

   01367

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 80+80 מ"ממחוזק

   *

   1807

   04735

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 משולש 45 מעלות

   *

   1574

   03616

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 100+40 מ"ממחוזק

   *

   1457

   03473

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 120+40 מ"מ מחוזק

   *

   1706

   01444

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 עמוד 120+40 מ"מ מחוזק

   *

   2975

     

   פרופיל למחיצות

    

   03628

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 80 מ"מ גלי

   *

   723

   03629

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 100 מ"מ גלי

   *

   893

   05425

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פרופיל מתאים למחיצות משתלב אחד בשני 80 מ"מ חלק

   *

   627

     

   סרגלי  קליפס

    

   04875

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס ישר  6 מ"מ

   *

   185

   04800

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000קליפס 14 מ"מ

   *

   214

   04799

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 22 מ"מ מרובע

   *

   233

   06113

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 26 מ"מ  מרובע

   *

   237

   04587

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 18 מ"מ משופע

   *

   192

   03295

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 22 מ"מ משופע

   *

   181

   02498

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 קליפס 26 מ"מ משופע

   *

   189

    

   פרופיל עזר

     

   04820

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פקק עם מברשת

   *

   315

   04597

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000פקק חלק

   273

   01936

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מחבר לעמודים עם ברגים 66 מ"מ

   *

   1138

   03008

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 זווית ויסות

   *

   380

   02868

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 מתאם לידית לפרופיל עגול

   *

   417

   01989

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000
   פקק

     

   69

   03398

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000סף שטוח

   *

   843

    

   פינות חיבור

     

   03749

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000
   פינת חבור עבור 03681

   *

   1372

   03378

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000

   *

   1758

   03380

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנת חיבור עבור פרופילים 01495 01935 03473 03616

   *

   2124

   03396

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000 פנת חיבור עבור פרופילים 02457   02454

   *

   3183

   03530

   חלונות ראוה ודלתות כניסה קליל 2000    פנת חיבור עבור פרופילים 02988 01366

   *

   3573

   ריכוז פרופילים חלון 9000

    חלון הזזה 9000

    ריכוז פרופילים חלון 9000
    ידית 4300
    אלום סטייל

    חלון קלאסי

    חלון אלומיניום 9000

    חלון כבבד במיוחד

      

    מספר הפרופיל

    תואר הפרופיל

    תרשים הפרופיל

     

    משקל הפרופיל

    03997

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד

    *

     

    1043

    05899

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צדעם ידית אחיזה

    *

     

    1329

    04171

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד מחוזק עם ידית אחיזה

    *

     

    1502

    03996

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

    עליון תחתון

    *

     

    954

    03998

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל שלב

    *

     

    938

    06057

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד עם ידית אחיזה

    *

     

    1437

    04170

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צדעם ידית אחיזה וחיזוק הפרופיל

    *

     

    1437

    03999

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

    שפרוץ לרוחב 85 מ"מ

    *

     

    1280

    04000

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל

    שפרוץ לרוחב 42.4 מ"מ

    *

     

    687

     

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד

     פרופיל בידודי לזכוכית עד 36 מ"מ

      

    03438

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי

    *

     

    973

    03465

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי עם ידית אחיזה

    *

     

    1259

    02978

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד בידודי עם ידית אחיזה מחוזקת

    *

     

    2150

    03437

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל עליון תחתון בידודי

    *

     

    883

    03439

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד  שולב בידודי

    *

     

    868

    03440

    חלון קליל  9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד  שלב בידודי עם ידית אחיזה

    *

     

    1373

    02977

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל צד שלב בידודי עם ידית אחיזה מחוזק

    *

     

    1630

    03441

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שפרוץ רחב  בידודי  85 מ"מ

    *

     

    1162

    03476

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שפרוץ רחב  בידודי  42.4 מ"מ

    *

     

    547

    03462

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל זיגוג לפרופיל בידודי להקטין את עבי הזכוכית עד 8 מ"מ

    *

     

    228

    03463

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד לפרופיל בידודי להקטין את עבי הזכוכית עד 16 מ"מ

    *

     

    189

    03909

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מעבר לזכוכית  בידודי עם צלון בתך הזכוכית

    *

     

    483

    03442

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד פרופיל נשק לפרופיל 03438

    *

     

    268

    04900

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מתאם

    למברשת לרשת

    *

     

    280

    04189

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משילה לכנף הזזה יחיד

    *

     

    593

    04190

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד שולב קיר

    *

     

    309

    03449

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד תוספת למסילה צד { שתל }

    *

     

    211

    06036

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד כיסוי

    למסילה

    *

     

    111

     

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד

    מסילות 2 נתיבים

      

    03443

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה

    עליונה 2 נתיבים

    *

     

    1789

    03444

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  2 נתיבים חלקה

    *

     

    750

    03666

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  2 נתיבים חלקה עם תוספת שתיל

    *

     

    856

    06177

    חלון  9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה מרחקת עם אפשרות שלבניה

    *

     

    919

    03445

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מ

    *

     

    1852

    06175

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מעם רשת

    *

     

    2021

    02981

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 40 מ"מ

    *

     

    1850

    03477

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 40 מ"מ

    *

     

    1646

    04814

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 28 מ"מ

    *

     

    1093

    03523

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 19 מ"מ להתקנה שטוחה

    *

     

    964

     

    מעברים לפרופיל קליל 4500

       

    03964

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה

    מעבר לקבוע

    *

     

    775

    03965

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם מעבר לקבוע תחתון לקליל 4500

    *

     

    1906

    03967

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה עליונה עם  מעבר לקבוע עליון לקליל 4500

    *

     

    2113

    03966

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משקוף לקבוע תחתון מתאים

    למסילה 03965  03967

    *

     

    1553

    03993

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד עם מעבר לקבוע תחתון

    *

     

    4555

    03450

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה לקבוע

    *

     

    1348

     

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד

    מסילות 3 נתיבים

      

    03446

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה

    עליונה 3 נתיבים

    *

     

    2440

    03447

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  3נתיבים חלקה

    *

     

    1115

    04570

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה צד  3 נתיבים חלקה עם תוספת שתיל

    *

     

    1221

    3448

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה עם אמבטיה 60 מ"מ

    *

     

    2789

    05839

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה3 נתיבים  עם אמבטיה 40 מ"מ

    *

     

    2581

    03478

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 3 נתיבים 40 מ"מ

    *

     

    2297

    04815

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה 3 נתיבים תחתונה 28 מ"מ

    *

     

    1579

    03524

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה 19 מ"מ להתקנה שטוחה

    *

     

    1409

     

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד

    מעבר  מקליל9000 4500

      

    03968

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה

    מעבר לקבוע 3 נתיבים

    *

     

    935

    03969

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה תחתונה3  נתיבים עם מעבר לקבוע תחתון לקליל 4500

    *

     

    2710

    03971

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מסילה עליונה עם  מעבר לקבוע עליון לקליל 4500 3 נתיבים

    *

     

    2935

    03970

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד משקוף לקבוע תחתון מתאים

    למסילה 03969  03971

    *

     

    2191

    04593

    חלון קליל 9000 אלומיניום כבבד במיוחד מזוזה לקבוע 3 נתיבים

    *

     

    1861

     

    ריכוז פרופילים חלון 7300

     חלון הזזה בלגי 7300

     ריכוז פרופילים חלון 7300
     אלום סטייל

      

      

     קליל בלגי 7300

     הזזה + קבועים

     עם חלון פתיחה לניקוי

     מספר פרופיל

     תואר הפרופיל

     תרשים הפרופיל

     משקל פרופיל

     05961

     חלונות הזזה קליל7300בלגי

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי פרופיל כנף  בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג

     988

     05962

     חלונות הזזה קליל7300בלגי

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי שולב  קליפס לפרופיל

     וכיסוי

     *

     372

     05964

     חלונות הזזה קליל7300בלגי

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     חיזוק לכנף

     *

     957

     05968

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     שפרוץ לכנף רוחב וארך

     *

     650

     05986

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     פרופיל רשת בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג

     *

     819

     05995

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     שולב  קליפס לפרופיל רשת

     וכיסוי

     *

     260

     042292

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     שפרוץ לרשת עם סגירה

     בבורג

     *

     515

      

     סרגלי זיגוג

       

     05966

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     סרגל זיגוג 4+6 מ"מ עם תוספת גומי

     *

     141

     05952

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי7300

     סרגל זיגוג 7+11 מ"מ עם תוספת גומי

     *

     138

     05996

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     סרגל זיגוג 14+18מ"מ

     בדודי עם תוספת גומי

     *

     130

         

     05214

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     סרגל זיגוג 19+22 מ"מ

     בדודי עם תוספת גומי

     *

     119

     מנ"י קליל 7300

     כנף פתיחה לניקוי

       

     06055

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי7300

     פרופיל לכנף נפתך עם זיגוג

     4+6 מ"מ

     *

     579

     06155

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     פרופיל לכנף נפתך עם זיגוג

     14 מ"מ

     *

     559

     06148

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מות מוביל לידית פתיחה

     *

     114

      

     מסילות 2 + 3 נתיבים

     חיתוך ישר

      

     05975

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     משילה עליונה עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

     *

     1457

     05960

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מזוזה צד עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

     *

     883

     05979

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מזוזה פתוחה אפשרות לתוספת מסילה צמודה עד6 נתינים

     *

     832

     05976

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מסילה תחתונה נמוכה

     ליציאה למרפסת חוץ

     *

     864

     05958

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     מסילה תחתונה נמוכה במיוחד

     ליציאה למרפסת חוץ

     *

     1014

     05959

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     משילה רגלה

     *

     1184

     05989

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     משילה אמבטיה מחוזקת

     אפשרות שלבניה פנים

     *

     1802

     05970

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מעבר לקבוע תחתון עליון

     לקליל 4300 ועוד

     *

     1396

      

     מסילות 3 נתיבים

       

     05972

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     משילה עליונה עם אפשרות שלבניה פנים חוץ

     *

     2037

     05973

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     *

     1142

     05998

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מזוזה צד עם אפשרות שלבניה פנים חוץ 3 נתיבים

     *

     1083

     05977

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מסילה תחתונה נמוכה במיוחד3 נתיבים

     *

     1250

     05171

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מסילה תחתונה נמוכה

     ליציאה למרפסת חוץ 3נתיבים

     *

     1431

     05990

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     משילה אמבטיה מחוזקת

     אפשרות שלבניה פנים 3  נתיבים

     *

     2540

     05999

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי 7300

     מעבר לקבוע תחתון עליון 3 נתיבים

     לקליל 4300 ועוד

     *

     1783

      

     חלון בלגי כיס לתוך הכיר

       

     06041

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     חלון בלגי כיס כנף  בחיתוך גר 45מעלות עם חיבור פנה בורג זיגוג ללא קליפס

     *

     860

     06047

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     חלון בלגי כיס שפרוץ לרשת

     +תריס

     *

     741

     06046

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     מתאם לתרים עבור פי מנוקב

     *

     140

     06042

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     משילה חלון בלגי כיס לתריס וזכוכית רגילה

     *

     1105

     06073

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     *

     966

     06044

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     משילה חלון בלגי כיס

     *

     1031

     06043

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     משילה חלון בלגי כיס

     *

     1466

     06074

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     משילה חלון בלגי כיס

     *

     1302

     06075

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי משילה חלון בלגי כיס

     *

     1341

     06045

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     משילה חלון בלגי כיס

     *

     575

     06050

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     הלבשה סמויה לחלון

     *

     575

      

     פרופילי עזר

       

     05987

     ; דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     נושק מתאים לחלון נפגש

     *

     263

     05994

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     שתיל למזוזה

     *

     162

     05963

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     מחסה לנתיב

     *

     99

     04018

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     תומך למסילה תחתונה

     *

     205

     05965

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     שלבניה דמוי עתיק

     *

     236

     05965

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי תומך למנגנון עליון

     *

     258

     03685

     דלתות הזזה בעיצוב בלגי

     מות מוביל לידית

     *

     155

     ריכוז פרופילים חלון 7000

      חלון הזזה 7000

          

      718

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל צד ללא ידית

      03303

      718

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל צד ללא ידית

      03731

      932

      *

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל צד עם ידית קטנה

      03313

      1195

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל צד עם ידית גדולה

      מחוזקת

      04745

      711

      *

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל עליון תחתון

      03304

      688

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שלב

      03305

      901

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שולב עם ידית

      קטנה  מחוזקת

      03730

      1435

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שולב עם ידית

      מחוזקת גדולה

      03315

      1398

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שלב מחוזק

      03832

      1034

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שפרוץ 85 מ"מ

      לחיזוק הכנף

      03314

      518

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שפרוץ 46 מ"מ

      לחיזוק הכנף

      03395

      740

      *

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל צד לרשת

      04268

      740

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שלב לרשת

      03635

       

      עד  14 מ"מ

      פרופיל לזיגוג הידודית

       

      683

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל צד בידודי

      ללא ידית

      03336

      898

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל צד הידודית עם ידית

      03339

      1160

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל צד בידודי

      עם ידית מחוזקת

      04746

      674

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל תחתון ועליון בידודי

      03337

      654

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שלב רגיל  בידודי

      03338

      1400

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל שלב עם ידית חיזוק בידודי

      03341

      1364

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף

      פרופיל  שולב מחוזק גדול

      בידודי

      03833

      960

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף פרופיל בידודי שפרוץ 85 מ"מ

      03340

      683

      *

      חלון קליל 7000

      חלונות הזזה כנף על כנף פרופיל בידודי שפרוץ קטן

      03336

        

      מסילות 7000 2 ניבים

      ו3 נתיבים

       

      1160

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף  מסילות

      מסילה עליונה  2 נתיבים

      03309

      649

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילת

      מזוזה חלקה 2 נתיבים

      03469

      748

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילת

      מזוזה עם שמיל

      03308

      1494

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      מסילת אמבטיה  תחתונה

      עם בלבשה פנים

      03608

      1527

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      מסילת אמבטיה  תחתונה

      עם בלבשה פנים חוץ

      03307

      1264

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      מסילת אמבטיה  תחתונה

      עם בלבשה פנים 40 מ"מ

      05477

      1011

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      מסילה 28 מ"מ עם שלבנאיה פנימית

      04592

      1210

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      מסילה 28 מ"מ עם שלבנאיה פנימית חוץ

      03306

      802

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף   מסילה

      מסילה שטוחה

      03325

      694

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      משילה קטנה לדלת

      03525

      1330

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      משילה עליונה עם רשת

      03327

      752

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      מזוזה עם רשת

      04178

      1741

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      משילה אמבטיה עם רשת

      03328

      1277

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      משילה 28 מ"מ עם דשת

      04810

      1144

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      משילה 28 מ"מ עם דשת

      04984

      921

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      מזוזה גבעה

      04734

      853

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      מרחיק מזוזה

      04744

      1858

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילות

      משילה שפרוץ לחילוק פתח

      למעלה תחתון ולמתה עליון

      04769

       

      קליל 2000

      מעברים לחלונות קבועים 4500

       

      513

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילה

      מזוזה לקבע  קטן

      03752

      570

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף  מסילה

      מזוזה לקבע גדול

      03836

      1342

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילה

      משילה תחתונה עם שלוב קבע למתה

      03953

      1462

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילה

      משילה עליונה  עם שלוב קבע למעלה

      03763

      1087

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילה

      תחתון עליונה למזוזה

      אפשרות לעסות קבע למעלה ולמתה

      03754

      2569

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילה

      קבע עליון תחתון

      04833

      1529

      *

      חלון קליל 7000

      הזזה כנף על כנף מסילה

      משילה עם רשת וקבע תחתון

      04973

      1213

      *

      חלון קליל 7000

      כנף על כנף מסילות

      מתאם לקבע

      03323

      1515

      *

      חלון קליל 7000

      מסילות הזזה כנף על כנף

      מסילה מתאימה לפרופיל 2000

      03742

      1108

      *

      חלון קליל 7000

      מסילות הזזה כנף על כנף

      מחבר מזוזות שמול וימין

      03743

          

       

      ריכוז פרופילים חלון 7000
      מנעול לדלת בלגי
      אלום סטייל

      צור קשר

      ריכוז פרופילים חלון 4300

       ריכוז פרופילים חלון 4300

        

       מספר פרופיל

       תואר הפרופיל

       תרשים הפרופיל

       משקל הפרופיל  ל 1מט

       04898

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי משקוף

       *

       822

       05218

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי משקוף מורחב

       *

       908

       05222

       חלונות ודלתות בלגי משקוף למונובלוק 30

       *

       999

       05219

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי משקוף לקבע

       *

       655

       05260

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי משקוף

       *

       1038

       05420

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי פרופיל לשנוי בזית

       *

       694

       05970

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי מעבר למסילה 17002 נתיבים

       *

       1396

       05999

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי מעבר למסילה 1700 נתיבים3

       *

       1783

        

       כנפיים

       4300 חלונות ודלתות בלגי

        

       05423

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

       *

       1096

       04891

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי כנף לזיגוג

       תעלה ללא קליפס

       *

       1033

       04899

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי  פרופיל לזיגוג רגיל

       *

       1011

       05202

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג בידודי

       *

       1262

       05203

       חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל בידודי

       *

       970

       05215

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי הלבשה מקומרת דו דבשת

       *

       349

       05256

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל

       *

       1118

       05257

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי משופע לזיגוג רגיל

       *

       984

       05259

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי משופע לזיגוג רגיל בידודי

       *

       1108

       05258

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי פרופיל לזיגוג רגיל

       *

       946

       05204

       חלונות ודלתות בלגי פרופיל לדלת פתיחה פנימית

       *

       1114

       05205

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

       *

       963

       05206

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי כנף משקוף

       *

       1067

       06216

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי

       *

       1109

       05207

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי פרופיל לדלת החוצה

       *

       905

       05208

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי תחתון לדלת +מברשות

       *

       318

       05216

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ צר לקבע

       *

       850

       04892

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ רחב לקבע

       *

       1005

       05217

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ צר לקבע

       *

       821

       04993

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ רחב לקבע

       *

       964

       04935

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

       {לרוחב+עמד}

       *

       348

       04936

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

       בדודי{לרוחב+עמד}

       *

       316

       05220

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף

       או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ כנף

       {לרוחב+עמד}

       *

       1007

       05221

       חלונות ודלתות בלגי חיזוק שפרוץ

       *

       1261

       05247

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ תחתון{רוחב}

       *

       1830

       05249

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי שפרוץ מחוזק עמד

       *

       1788

       05967

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי הלבשה מקומרת למה

       *

       236

       03685

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי מוביל לידית

       *

       155

       05619

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי בסיס למספרים במשקוף

       *

       141

       05620

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי בסיס למספרים בכנף

       *

       168

       07045

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קלת מנעול

       *

       1277

       06028

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי כנף לרשת נשלפת

       *

       467

       06062

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי אף מים

       *

       93

        

       סרגלי זיגוג

         

       02775

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 3+6

       *

       320

       04889

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

       *

       209

       05209

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

       *

       230

       05210

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית3+6ממ

       *

       196

       05264

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי  קליפס לזכוכית11+6ממ

       *

       179

       05265

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 6+11

       *

       172

       05239

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 13+18

       *

       185

       05212

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 13+18ממ

       *

       153

       04876

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי  קליפס בידודת לזכוכית 29+43ממ

       *

       152

       05214

       חלון בלגי 4300 פתיחה כנף או 2 כנפיים

       חלונות ודלתות בלגי קליפס לזכוכית 28+33.5

       *

       119

       מערכת חלונות ודלתות המשלבת עיצוב בסגנון חלון פתיחה על צירים מאלומיניום. אטום, אמין ועמיד לאורך שנים.
       אלום סטייל

       ריכוז פרופילים

       ריכוז פרופילים חלון 1700

        מס' פרופיל

        תאור הפרופיל

        תרשים הפרופיל

        משקל הפרופיל

        ל 1 מט

        05980

        קליל בלגי 1300

        משקוף כנף

        *

        338

        05981

        קליל בלגי 1300

        כנף החלון

        *

        731

        05982

        קליל בלגי 1300

        כנף שנייה  לחלון

        *

        710

        04945

        קליל בלגי 1300

        חוצץ לחלון (שפרוץ)

        *

        348

        06060

        קליל בלגי 1300

        חוצץ לחלון לתריסים ולרשת(שפרוץ)

        *

        1134

        06061

        קליל בלגי 1300

        מתאם תחתון למברשת לחלון, תריסים ורשת

        *

        187

        05956

        קליל בלגי 1300

        מתאם לידית

        *

        178

        04949

        קליל בלגי 1300

        מתאם לרשת

        *

        152

        04667

        קליל בלגי 1300

        שלב לתריס

        *

        326

        05891

        קליל בלגי 1300

        שלב לתריס מחוזק

        *

        352

        05000

        קליל בלגי 1300

        פי מנוקב לתריס

        *

        99

        02157

        קליל בלגי 1300

        פלך מנוקב {לשלות}

        *

        98

        05270

        קליל בלגי 1300

        מתאם לפי לתריס

        *

        128

        05171

        קליל בלגי 1300

        קנט לשלב תחתון

        *

        137

        05172

        קליל בלגי 1300

        קנט לשלב עליון

        *

        102

        00115

        קליל בלגי 1300

        זווית לפרופיל

        *

        51

         

        קליל בלגי 1700

        חלונות הזזה

        כנף זיגוג 6.3 מ"מ

          

        04901

        קליל בלגי 17000

        פרופיל צד +ידית אחיזה

        *

        542

        04937

        קליל בלגי 1700

        פרופיל צד

        *

        480

        04903

        קליל בלגי 1700

        פרופיל עליון ותחתון

        *

        483

        04902

        קליל בלגי 1700

        פרופיל שולב

        *

        439

        04929

        קליל בלגי 1700

        פרופיל שולב+ידית אחיזה

        *

        727

        06037

        קליל בלגי 1700

        פרופיל גומי לתריס, זכוכית ורשת

        *

        390

        04935

        קליל בלגי 1700

        חוצץ לחלון (שפרוץ)6 3 מ"מ

        *

        348

         

        כנף זיגוג

        14.10 מ"מ

          

        04931

        קליל בלגי 1700

        פרופיל צד +ידית אחיזה

        לזכוכית בידודי

        *

        508

        04938

        קליל בלגי 1700

        פרופיל צד

        לזכוכית בידודי

        *

        446

        04933

        קליל בלגי 1700

        פרופיל עליון ותחתון

        לזכוכית בידודי

        *

        468

        04932

        קליל בלגי 1700

        פרופיל שולב

        לזכוכית בידודי

        *

        410

        04936

        קליל בלגי 1700

        פרופיל שולב+ידית אחיזה

        לזכוכית בידודי

        *

        693

        04936

        קליל בלגי 1700

        חוצץ לחלון (שפרוץ)10+ 14 מ"מ

        לזכוכית בידודי

        *

        316

         

        מסילות 2 נתיבים

          

        04911

        קליל בלגי 1700

        מסילה 2 נתיבים ללא שלבניה חיצונית

        *

        784

        04917

        קליל בלגי 1700

        מסילה 2 נתיבים עם שלבניה חיצונית

        *

        815

        04909

        קליל בלגי 1700

        מזוזה למשקוף ללא שלבניה חיצונית ימין

        *

        604

        04910

        קליל בלגי 1700

        מזוזה למשקוף  עם שלבניה פנימית שמאל

        *

        604

        04966

        קליל בלגי 1300

        מזוזה למשקוף  עם שלבניה חיצונית חלקה

        *

        521

        04914

        קליל בלגי 1700

        מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף חיצוני

        *

        788

        04915

        קליל בלגי 1700

        מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף פנימי

        *

        788

        04967

        קליל בלגי 1700

        מזוזה למשקוף מרוחקת עבור כנף חלק

        *

        705

        04916

        קליל בלגי 1700

        תוסף למזוזה מרוחקת

        *

        317

        04956

        קליל בלגי 1700

        מסילה תחתונה +אמבטיה

        עם שלבניה פנימית

        *

        987

        Edit

        ריכוז פרופילים חלון 1700

        לגלריית תמונות לחץ כאן
        ידית לדת בלגי
        אלום סטייל

        מנוע שבת לתריס חשמלי

         מנוע שבת לתריס חשמלי

         מנוע שבת לתריס חשמלי ובית חכם

         פתרונות לשומרי שבת מחפשים גוי שבת? הסוף לריצות !!! לנו יש את הפתרון והוא מהיר יותר ממה שחשבתם. מהפכה חדשנית בעולם היהדות. מנוע שבת עם מנואלה ידנית. פתרון בית חכם המאפשר לתכנת פתיחה וסגירה לפי הצרכים שלכם. "אין צורך בגוי שבת " – המנוע עם בית חכם אוטומטי ממלא את הצרכים של אנשי הבית ועובד ללא מגע יד.
         תריס גלילה
         אלום סתייל

         מנוע מנואלה (גיר ידני) ל-100 ק"ג עד 180 ק"ג

         מנוע איכותי לתריסים חשמליים עם גיבוי ידני מגיע עם ידית מנואלה, ואביזרים מתאימים כך שאפשר לפתוח ולסגור את התריס ידנית. ניתנת אחריות ל 5 שנים על המוצר.

         תריס גילה לשומרי שבת

          מנוע סטנדרטי לתריס גלילה, סוככים, מסכי הקרנה, וכו'.

         – מתאים למערכות הפיקוד הנמכרות באתר, ומערכות בית חכם.

         –  מנוע איכותי ואמין לאורך שנים.

         – פעולה שקטה.

         – התקנה קלה ופשוטה.

         פתרון למנוע שבת

         נגן וידאו

         מנוע שבת לתריס חשמלי ובית חכם

         גם אנחנו עובדים עם אלום סטייל

          שאלות

           שאלות נפוצות

           יש לכם שאלה אנו נעמוד לרשותכם בכל השאלות הקשורות לעבודות אלומיניום

           איזו גודל פתיחה לחלון חדרי הבית ?

           לחלונות חדר הבית עדיף להשתמש בחלון הזזה, שבפתיחתו אינו מפריע לחלל מתוך החדר, ניתן להשאיר את חלון ההזזה פתוח בחלקו לצורך אוורור החדר, במידה הרצויה, חלון הזזה מאפשר שימוש נוח.

           איזו חלון מתאימה לסלון או חדר אירוח?

           חלון המשמש ליציאה למרפסת או לגינה – יהיה חלון הזזה גדול. חלונות המשמשים לצורכי אור ואוורור

           אם יתאים חלון הזזה בסגנון בלגי לסלון?

           קליל בלגי 1700 וקליל בלגי 7300 הינם חלונות הזזה בסגנון הבלגי מפרופילים מעודנים וצרים למראה.
           ניתן לשלב בהם דלתות בלגי 

           צבעים ניתן לקבל את התריס והחלונות ?

           את תריס קלילאור ניתן לצבוע במבחר צבעי 

           מניפת FINE IRON, מטאל (גוון אלומיניום טבעי) ומגוון צבעי קליל RAL.  כמעט בכל צבע שתרצו, בהתאם לבחירת האדריכל.

           למה חלון פתיחה ?

            יהיו חלונות פתיחה על ציר, בתוספת מנגנון "דריי -קיפ" המאפשרים פתיחה מלאה על ציר צד או פתיחה עליונה חלקית. היתרון של פתיחת דריי-קיפ שהוא מאפשר להנות מפתיחת ציר ופתיחת קיפ במקביל

           אם תריס גילה עמיד?

           תריס גלילה אם מתאים עם חלון הזזה בסגנון בלגי לסלון כן התריסים הגלילה נוכים ומתאימים כול החלונות

           גם אנחנו עובדים עם אלום סטייל