ריכוז פרופילים חלון הזזה 7000

718

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד ללא ידית

03303

718

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד ללא ידית

03731

932

*

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד עם ידית קטנה

03313

1195

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד עם ידית גדולה

מחוזקת

04745

711

*

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל עליון תחתון

03304

688

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב

03305

901

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שולב עם ידית

קטנה  מחוזקת

03730

1435

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שולב עם ידית

מחוזקת גדולה

03315

1398

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב מחוזק

03832

1034

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שפרוץ 85 מ"מ

לחיזוק הכנף

03314

518

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שפרוץ 46 מ"מ

לחיזוק הכנף

03395

740

*

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד לרשת

04268

740

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב לרשת

03635

עד  14 מ"מ

פרופיל לזיגוג הידודית

683

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד בידודי

ללא ידית

03336

898

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד הידודית עם ידית

03339

1160

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל צד בידודי

עם ידית מחוזקת

04746

674

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל תחתון ועליון בידודי

03337

654

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב רגיל  בידודי

03338

1400

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל שלב עם ידית חיזוק בידודי

03341

1364

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף

פרופיל  שולב מחוזק גדול

בידודי

03833

960

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף פרופיל בידודי שפרוץ 85 מ"מ

03340

683

*

חלון קליל 7000

חלונות הזזה כנף על כנף פרופיל בידודי שפרוץ קטן

03336

מסילות 7000 2 ניבים

ו3 נתיבים

1160

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף  מסילות

מסילה עליונה  2 נתיבים

03309

649

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילת

מזוזה חלקה 2 נתיבים

03469

748

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילת

מזוזה עם שמיל

03308

1494

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילת אמבטיה  תחתונה

עם בלבשה פנים

03608

1527

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילת אמבטיה  תחתונה

עם בלבשה פנים חוץ

03307

1264

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילת אמבטיה  תחתונה

עם בלבשה פנים 40 מ"מ

05477

1011

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילה 28 מ"מ עם שלבנאיה פנימית

04592

1210

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מסילה 28 מ"מ עם שלבנאיה פנימית חוץ

03306

802

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף   מסילה

מסילה שטוחה

03325

694

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה קטנה לדלת

03525

1330

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה עליונה עם רשת

03327

752

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מזוזה עם רשת

04178

1741

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה אמבטיה עם רשת

03328

1277

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה 28 מ"מ עם דשת

04810

1144

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה 28 מ"מ עם דשת

04984

921

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מזוזה גבעה

04734

853

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

מרחיק מזוזה

04744

1858

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילות

משילה שפרוץ לחילוק פתח

למעלה תחתון ולמתה עליון

04769

קליל 2000

מעברים לחלונות קבועים 4500

513

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

מזוזה לקבע  קטן

03752

570

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף  מסילה

מזוזה לקבע גדול

03836

1342

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

משילה תחתונה עם שלוב קבע למתה

03953

1462

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

משילה עליונה  עם שלוב קבע למעלה

03763

1087

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

תחתון עליונה למזוזה

אפשרות לעסות קבע למעלה ולמתה

03754

2569

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

קבע עליון תחתון

04833

1529

*

חלון קליל 7000

הזזה כנף על כנף מסילה

משילה עם רשת וקבע תחתון

04973

1213

*

חלון קליל 7000

כנף על כנף מסילות

מתאם לקבע

03323

1515

*

חלון קליל 7000

מסילות הזזה כנף על כנף

מסילה מתאימה לפרופיל 2000

03742

1108

*

חלון קליל 7000

מסילות הזזה כנף על כנף

מחבר מזוזות שמול וימין

03743